Knjižničarske novice

novice in strokovne informacije za knjižnjičarje

Znanilci bibliotekarske stroke

Znanilci bibliotekarske stroke

V Zvezi bibliotekarskih društev Slovenije smo se lotili beleženja spominov na delo naših predhodnikov in sodobnikov, kolegov, ki so prispevali k delu Zveze in razvoju stroke. Z zbiranjem in snemanjem zgodb v video filme želimo ustvariti poklon starejši generaciji bibliotekarjev za njihov prispevek k ohranjanju in širjenju znanja ter pokrbeti za dokumentiranje bogatih znanj in izkušenj, ki bi lahko koristile prihodnjim generacijam bibliotekarjev.

Priprava video portretov slovenskih knjižničarjev je ena izmed aktivnosti, ki jih načrtujemo ob bližajoči se 80. obletnici delovanja stanovskega združenja (Društvo bibliotekarjev Slovenije je bilo ustanovljeno l. 1947). S posnetki želimo ohraniti del naše kulturne dediščine ter ponuditi poglobljen vpogled v to, kako se knjižnice prilagajale novim tehnologijam in družbenim spremembam skozi čas. Filmi bi lahko ponudili pomembno perspektivo o vlogi knjižnic v preteklosti in kako lahko vplivajo na prihodnost ter pripomogli k promociji in razširjanju poklica bibliotekarja med mlajšimi generacijami.

Projekt “Znanilci bibliotekarke stroke” se je razvil iz ideje dr. Melite Ambrožič in Mojce Trtnik. Zaslužne bibliotekarje izbiramo iz seznamov prejemnikov Čopovih in Kalanovih nagrad, avtorjev temeljnih publikacij, po priporočilih sodobnikov in naslednikov. Delo kolegov, ki jih žal ni več z nami, bomo rekonstruirali s pomočjo njihove zapuščine in kolegov.

Celoto posnetkov bo pregledal uredniški odbor v sestavi dr. Melita Ambrožič, dr. Eva Kodrič-Dačić, dr. Irena Sapač, dr. Silva Novljan, Vali Žagar in Janez Kanič. Po potrebi se bodo konzultirali tudi z drugimi kolegi. Po njihovem izboru najbolj reprezentativne zgodbe bodo uvrščene v javno objavljen video portret, vsi posnetki pa bodo arhivirani in na zahtevo dostopni raziskovalcem.

Za strokovno plat izvedbe skrbi Janez Kanič, za produkcijsko Kristian Koželj. Tehnično ekipo vodi Nejc Velkavrh. Izvedbo projekta finančno podpirajo Ministrstvo za kulturo in člani področnih društev, za kar se jim najlepše zahvaljujemo. Zahvaljujemo pa se tudi knjižnicam, ki so že in še bodo omogočile snemanje portretov v njihovih prostorih.

Posnetki bodo ponudili edinstven vpogled v preteklost knjižničarstva, vključno z izzivi, s katerimi so se srečevali bibliotekarji, in kako so jih premagovali. Predvideno je, da bomo do leta 2027 posneli zgodbe 50 kolegov. Prvi video portreti bodo na ogled na YouTube kanalu Zveze bibliotekarskih društev Slovenije konec leta 2023.

Skip to content