Knjižničarske novice

novice in strokovne informacije za knjižnjičarje

Zemljevidi, ki jih hrani Škotska nacionalna knjižnica, dostopni na spletu

Zemljevidi, ki jih hrani Škotska nacionalna knjižnica, dostopni na spletu
20. 11. 2020

Škotska nacionalna knjižnica hrani ogromno gradiva, med drugim tudi zemljevide. Zbirka zemljevidov je s približno dvema milijonoma kartografskih enot največja na Škotskem in ena največjih na svetu. Pokrivajo vse dele sveta in segajo od zgodnjih atlasov ter rokopisnih zemljevidov do digitaliziranega gradiva. Zbirka zemljevidov vključuje več kot 1,5 milijona zemljevidov, 15.000 atlasov, 100.000 zemljevidov na mikrofilmu, narašča število digitaliziranih gradiv in še mnogo drugiega gradiva (kartografski priročniki, serijske publikacije …).  

Velik del zbirke zemljevidov je dostopen na spletni strani, kjer so ob strani zapisani posamezni sklopi zemljevidov. 

Novico pripravil: Gregor Škrlj (Narodna in univerzitetna knjižnica)
Foto: Unsplash

 

 

Skip to content