Knjižničarske novice

novice in strokovne informacije za knjižnjičarje

Zakon o varstvu osebnih podatkov

Zakon o varstvu osebnih podatkov

Državni zbor je 15. decembra 2022 sprejel Zakon o varstvu osebnih podatkov, s katerim vlada prenaša evropsko splošno uredbo o varstvu podatkov v slovensko zakonodajo, pri tem pa ureja tudi nacionalne posebnosti varstva osebnih podatkov. Začel bo veljati trideseti dan po objavi v Uradnem listu.

Gre za enega najpomembnejših zakonov s področja varstva človekovih pravic, ki izhaja iz 38. člena ustave in varuje človekovo pravico do varstva osebnih podatkov ter poudarja zakonitost obdelav osebnih podatkov.

Prepovedana je uporaba osebnih podatkov v nasprotju z namenom njihovega zbiranja, določeno pa je tudi, da ima vsakdo možnost, da se seznani z zbranimi podatki, ki se nanašajo nanj, ter pravico do sodnega varstva ob njihovi uporabi.

Splošna uredba o varstvu osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov predstavlja temelj novega pravnega okvira EU na področju varstva osebnih podatkov in temelj za varstvo osebnih podatkov v 21. stoletju.

Skip to content