Knjižničarske novice

novice in strokovne informacije za knjižnjičarje

Zakaj je odnos do branja pomemben

Zakaj je odnos do branja pomemben
23. 6. 2023
Katarina Jesih Šterbenc
Srednja vzgojiteljska šola, gimnazija in umetniška gimnazija Ljubljana

Branje je ključnega pomena za šolajočega posameznika in njegovo celotno življenje. Otroci potrebujejo dobre bralne spretnosti, da se lahko učijo in pokažejo svoje znanje. Bralne spretnosti ne pomenijo le dobrega uspeha pri šolskih predmetih, kot je slovenščina, angleščina (jezik in književnost). Povezane so z uspešnostjo tudi pri predmetih kot sta naravoslovje in matematika.

Različne raziskave vedno znova kažejo povezavo med bralnimi spretnostmi učencev in njihovim odnosom do branja. Če so otroci bolj motivirani za branje, berejo pogosteje in razvijajo svoje spretnosti razumevanja prebranega ter bogatijo besedni zaklad.

Odnos do branja je pomemben, o čemer je pisala Margaret Kristin Merga v svojem zapisu z naslovom 10 ways to help the boys in your life read for enjoyment (not just for school). Razmišljala je o odnosu do branja tako deklet kot dečkov, kje in zakaj so razlike. Zapisala je, da imajo najpomembnejšo vlogo starši ali skrbniki ter otrokovi sorodniki, saj če sami berejo, so lahko zelo dober zgled otroku. Kot pri vsaki drugi spretnosti so za ohranjanje in razvijanje bralnih spretnosti potrebne trajne bralne izkušnje. Omenila je tudi rezultate Mednarodne raziskave bralne pismenosti PIRLS in naštela deset nasvetov, kako in na kakšne načine spodbuditi branje pri dečkih.

Skip to content