Knjižničarske novice

novice in strokovne informacije za knjižnjičarje

Webinarji za moderatorje bralnih klubov – jesen 2023

Webinarji za moderatorje bralnih klubov – jesen 2023

Kako se ustanovi in animira bralni klub, lahko izveste na ciklusu webinarjev za moderatorje bralnih klubov, ki bodo potekali od 19. septembra do 5. decembra 2023 na štirih zahtevnostnih stopnjah: začetni, nadaljevalni, izpopolnjevalni in višji izpopolnjevalni.

Spletni seminar izvajajo mentorji, ki imajo večletne izkušnje z vodenjem bralnih klubov.

Bralni klubi imajo dolgoročne pozitivne učinke na družbo, saj krepijo vezi v skupnostih, kar je v današnjih časih poveličevanja egoizma in tekmovalnosti še toliko bolj pomembno.

Z bralnimi debatnimi krožki ustvarjamo varne prostore, kjer vladajo spoštovanje, zaupanje in strpna, konstruktivna komunikacija, ki se jih naučimo skozi vživljanje v knjige in jih krepimo ob pogovorih o knjigah.

Branje književnosti je ključno za razvoj bralne in jezikovne zmožnosti ter posledično funkcionalne pismenosti. Kdor od malih nog bere literaturo, zna uporabljati različne bralne strategije, razbrati relevantne podatke in prepoznati namene tvorca besedila (npr. manipulacijo), hkrati pa bogati besedni zaklad in krepi sporazumevalne veščine. Vse te zmožnosti in veščine nam pomagajo, da se lažje znajdemo v svetu in dosegamo uspehe na vseh področjih delovanja, tako v šoli in na poslovnem področju kot tudi v zasebnem življenju.

Ob branju kvalitetne literature razvijamo ustvarjalnost in zmožnost imaginacije, brez katerih ne bi bilo izumov in inovacij. Ustvarjalen človek zna rešiti vsakršen, še tako zapleten problem. Izumitelji in inovatorji si zahvaljujoč imaginaciji, ki jo razvijamo ob branju književnosti, znajo zamišljati in ustvarjati nove stvari. Bralec zna zamišljati svetove, ki jih (še) ni, zato zna oblikovati jasno vizijo za prihodnost.

Z branjem kvalitetnega čtiva razvijamo tudi zmožnost empatije in kritičnega mišljenja, ki sta nepogrešljiva za delovanje družbe, saj spodbujata medsebojno razumevanje in analitično reševanje problemov.

Skozi pogovore o knjigah razvijamo tudi čustveno inteligenco, ki nam pomaga graditi dobre medčloveške odnose in uspešno voditi skupinsko delo pri projektih v šoli, podjetju, javni ustanovi in drugih organizacijah. Ker pogovor v bralnem klubu temelji na enakovredni, mnogoglasni izmenjavi bralskih izkušenj vseh članov bralne skupine, to blagodejno vpliva tudi na njihov osebnostni razvoj.

Vse te zmožnosti negujeta ustvarjalno branje in sproščen pogovor, ki ju ne utesnjujejo cilji učnega programa ali priprav na maturo, ki zahtevajo sledenje »uradnim« interpretacijam.

Naš cilj je Država bralcev. Z bralnimi klubi gradimo skupnost srčnih državljanov – sposobnih, ustvarjalnih, miroljubnih, strpnih, sočutnih, solidarnih, pokončnih in poštenih ljudi, ki znajo rešiti vsak problem in z jasno vizijo gradijo boljšo prihodnost.

Pridružite se nam* in tudi vi ustanovite bralni klub v svojem okolju – skupaj lahko spremenimo svet!

(* V letih 2020–2023 smo izšolali že več kot 200 moderatorjev iz vse Slovenije, ki pridobljeno znanje in izkušnje prenašajo na člane bralnih klubov vseh generacij.)

Ciklus spletnih seminarjev je namenjen knjižničarjem, učiteljem in vsem drugim, ki jih zanima negovanje bralne kulture in kulture pogovora s pomočjo klasičnih ali spletnih bralnih klubov.

Izveden bo na štirih zahtevnostnih stopnjah:

  • ZAČETNIKI se seznanijo z osnovami ustanavljanja, organiziranja, vodenja in promocije klasičnih ali spletnih bralnih klubov. Več »
  • NADALJEVALCI, ki že imajo izkušnje z vodenjem bralnih klubov, poglobijo znanje o organizaciji in vodenju bralnih klubov ter pripravi na obravnavo knjig. Več »
  • IZPOPOLNJEVALCI nadgradijo svoje znanje o različnih oblikah knjižne in književne vzgoje, metodah dela s skupino ter alternativnih načinih obravnave knjig. Več »
  • VIŠJI IZPOPOLNJEVALCI izpopolnijo svoje znanje o ustvarjalnem branju in skupinski dinamiki, kritičnem mišljenju, povezovanju skupnosti ter branju kot terapiji. Več »

Bralni klubi v teoriji in praksi
po 2 spletni srečanji
uporabno gradivo v e-obliki
mentorstvo pri pripravi načrta in obravnave knjige
potrdilo o opravljenem izobraževanju
Predavatelji
Spletni seminar izvajajo izkušeni moderatorji bralnih klubov: literarni komparativist in ustvarjalec dr. Iztok Osojnik, književna prevajalka in urednica Tatjana Jamnik, ter literarna komparativistka in ustvarjalka dr. Alenka Jovanovski.

Začetna stopnja:

Nadaljevalna stopnja:

Izpopolnjevalna stopnja:

Višja izpopolnjevalna stopnja:

Cena
Simbolična kotizacija za posamezno stopnjo znaša samo 60 € (redna cena) oz. 49 € (zgodnja ptica).

Če se prijavite na več stopenj hkrati, prejmete dodatni popust. Pri prijavi na vse štiri stopnje kotizacija znaša samo 129 €.

Če vam finančne zmožnosti ne dovoljujejo plačila kotizacije, nas lahko zaprosite za donacijo, pri kateri vam udeležbo na webinarju podarimo, če bo le ostalo dovolj prostih mest.

Pohitite, število mest je omejeno!

Prenesi PDF

Kontakt
Tatjana Jamnik | drustvo@policadubova.org | www.policadubova.org | www.samozalozba.si

Organizator: Kulturno-umetniško društvo Police Dubove v sodelovanju s portalom Dobreknjige.si in Javnim skladom RS za kulturne dejavnosti.

Medijski sponzorji: revija Bukla, revija Razpotja, revija Mentor in časnik Kmečki glas

KUD Police Dubove je nepridobitno združenje s statusom društva v javnem interesu. Člani društva svoj prosti čas namenjamo dejavnostim, ki koristijo širši skupnosti, pri čemer se povezujemo s partnerji, s katerimi delimo iste vrednote. Verjamemo, da je dostop do znanja temeljna človekova pravica. Verjamemo v vzajemnost in moč skupnosti. Verjamemo, da lahko skupaj spremenimo svet.

Izvedba izobraževanja za moderatorje bralnih klubov ne bi bila mogoča brez podpore partnerjev, združenih v neformalnem Zavezništvu za dvig ravni bralne kulture, ki smo ga ustanovili skupaj z dolgoletno vodjo Knjižnice Ivančna Gorica Ksenijo Medved, portalom Dobreknjige.si, Javnim skladom RS za kulturne dejavnosti, revijo Bukla in revijo Razpotja, ter sofinanciranja programa Evropske unije Ustvarjalna Evropa, zahvaljujoč kateremu je webinar v letih 2019–2021 nastal v okviru projekta Migracije v resničnosti.

Sredstva, pridobljena s kotizacijami, so namenjena za razvijanje in izvajanje izobraževalnih programov v javnem interesu.

Skip to content