Knjižničarske novice

novice in strokovne informacije za knjižnjičarje

Vpliv šolskih knjižnic na branje

Vpliv šolskih knjižnic na branje
18. 9. 2020

Ključni dejavnik pismenosti, kot je poudarjeno v programu za mednarodno ocenjevanje učencev (PISA), je tudi uživanje v branju izven šole. Tu pa so ključne ravno splošne in šolske knjižnice, ki pomembno vplivajo na posameznike in njihov razvoj in odnos do branja.

Prispevek prikazuje in poudarja ugotovitve, ki so bile objavljene v poročilu The Gates Foundation’s Goalkeepers 2020, kjer so bile izpostavljene vse nevarnosti COVID-19 in tudi dejstvo, da vpliva na pismenost prebivalstva. V prispevku so navedene raziskave, ki so se že ukvarjale z branjem in bralno pismenostjo, predstavljenih je nekaj podatkov o številu šolskih knjižnic in njihovem vplivu na odnos do branja. Podani pa so tudi predlogi, kako naj bi se šolske knjižnice prilagodile situaciji. V državah, kjer ne poznajo šolskih knjižnic, pa vlogo prevzamejo splošne knjižnice.  

Novico pripravil: Gregor Škrlj (Narodna in univerzitetna knjižnica)
Foto: Unsplash

Skip to content