Knjižničarske novice

novice in strokovne informacije za knjižnjičarje

Vloga visokošolskih knjižnic v podporo znanosti

Vloga visokošolskih knjižnic v podporo znanosti
11. 10. 2023
Leja Borovnjak
Teološka fakulteta Univerze v Ljubljani
mag. Simona Juvan
Biotehniška fakulteta Univerze v Ljubljani
Tomaž Ulčakar
Ekonomska fakulteta Univerze v Ljubljani

Komisija za razvoj knjižničnega sistema Senata Univerze v Ljubljani vabi k udeležbi na strokovnem srečanju »VLOGA VISOKOŠOLSKIH KNJIŽNIC V PODPORI ZNANOSTI«, ki bo v petek, 24. novembra 2023, na Fakulteti za družbene vede Univerze v Ljubljani (Velika dvorana).

Strokovno srečanje bo priložnost za predstavitev dobrih praks knjižnic UL na področju podpore in sodelovanja v pedagoškem in raziskovalnem procesu. Predstavljene bodo novosti v knjižnični stroki akademskega okolja.

Uvodnemu delu, s pozdravnimi nagovori, bo sledilo vabljeno predavanje o spremembah avtorskega prava v podporo odprtemu dostopu predavateljice Ive Melinščak Zlodi iz Filozofske fakultete Univerze v Zagrebu.

V prvem vsebinskem sklopu z naslovom »Podpora knjižnic raziskovalnemu delu« bo predstavljeno sodelovanje in podpora visokošolskih knjižnic pri odprti znanosti: vloga in sodelovanje z raziskovalci, določila v okviru Uredbe o odprti znanosti v Sloveniji, novosti, problematika in praktične izkušnje z vnosom v Repozitorij Univerze v Ljubljani.

V vsebinskem sklopu »Vloga knjižnic kot podpornic učenju in promotork znanosti« bodo predstavljene aktivnosti in vloga visokošolskih knjižnic na področju učenja in promocije znanosti. Uporaba umetne inteligence se širi na vsa področja, knjižnice nismo izvzete, vse to predstavlja nove priložnosti in hkrati izzive z vsemi dilemami.

V zadnjem vsebinskem sklopu z naslovom »Novosti v visokošolskem knjižničarstvu in akademskem okolju« bodo predstavljeni trendi, ki jih knjižnice uvajajo v svoje aktivnosti in storitve. Seznanili se bomo z novostmi, ki jih prinaša pravilnik o pogojih za izvajanje knjižnične javne službe za visokošolske knjižnice ter položaj visokošolskih knjižničarjev v plačnem javnem sistemu. Srečanje se bo zaključilo s predstavitvijo nove ponudbe na področju izobraževanja knjižničarjev na Univerzi v Ljubljani.

Vse informacije o dogodku dostopne na povezavi.

Udeležba na srečanju je brezplačna, obvezna pa je prijava – e-prijavnica.

Skip to content