Knjižničarske novice

novice in strokovne informacije za knjižnjičarje

Vabilo k oddaji prispevkov za konferenco AI in focus: Artificial Intelligence and Libraries

Vabilo k oddaji prispevkov za konferenco AI in focus: Artificial Intelligence and Libraries

Sekcija IFLA za informacijsko tehnologijo objavlja razpis za predstavitve in prispevke za satelitsko konferenco v Singapurju na temo umetne inteligence, njene odgovorne uporabe in izobraževanja v knjižnicah in informacijskih storitvah.
Predloge je potrebno poslati do 30. novembra 2022 (predlogi in prispevki morajo biti v angleškem jeziku).

Vabijo k sodelovanju z referati, predstavitvami, delavnicami in plakati. Razpisane teme:

 • AI and Big Data in libraries,
 • Library participation in AI projects,
 • Ethical considerations around AI, including algorithmic bias, privacy and transparency,
 • AI technologies including natural language processing, machine and deep learning platforms, text mining, speech/facial recognition, multi format content recognition and processing, virtual agents, and decision management,
 • Use of AI in open search and discovery systems and the impact on reference work and chat/question answer services,
 • Innovation in service delivery and library operations including user interface design and user experience,
 • Library use of chatbots and involvement in chatbot development,
 • Use and impact of AI-optimized hardware and “smart” devices like Amazon Echo, Google Home, and Apple Siri,
 • Search algorithms, and algorithmic literacy,
 • Library roles in promoting data and algorithmic literacy among users and citizens,
 • Developing skills and capacity for AI work and examinations of roles of library workers and data scientists in this work.

Prijave morajo vključevati:

 • ime, naziv, institucijo, državo in e-pošto govornika(-ov),
 • kratko biografsko izjavo o vsakem govorniku (največ 100 besed),
 • naslov predlagane predstavitve,
 • povzetek predstavitve (največ 300 besed),
 • jezik predstavitve,
 • oblika (predstavitev, panel, delavnica, demonstracija, plakat itd.).

Vse predloge je treba poslati po elektronski pošti na naslednja naslova:

dr. Edmund Balnaves (Chair, Information Technology Section)

Patrick Cher (Project Manager, National Library Board)

Za vsa vprašanja o konferenci, prijavah predstavitev se obrnite na zgoraj navedena kontakta.

Pomembni datumi:
november 2022 – rok za oddajo,
december 2022 – obvestilo o izbiri,
15. februar 2023 – predložitev celotnih prispevkov (kjer je to ustrezno) z obrazcem za dovoljenje avtorja,
2. in 3. marec 2023 – satelitska konferenca.

Skip to content