Knjižničarske novice

novice in strokovne informacije za knjižnjičarje

Vabilo na delovno srečanje domoznancev 2022

Vabilo na delovno srečanje domoznancev 2022
10. 6. 2022

Skrb za domoznanske in druge posebne zbirke postavlja slovenske knjižničarje pred mnoge izzive. Namen delovnega srečanja je podrobneje osvetliti nekatera pomembna vprašanja, s katerimi se soočamo pri delu.
V prvem delu se bomo seznanili z nekaterimi novostmi in zanimivimi projekti. Predstavljeni bodo podatkovni arhiv, ki so ga v NUK vzpostavili in prilagodili za trajno hrambo e-gradiv splošnih knjižnic, inovativen in nagrajen projekt ureditve Maistrove knjižnice v UKM ter Kompetenčni center za domoznanstvo, kar je postala Knjižnica Ivana Potrča Ptuj v začetku letošnjega leta.
V drugem delu srečanja bomo pozornost usmerili k vprašanjem dostopnosti domoznanskih in drugih posebnih zbirk v knjižnicah. Zanimalo nas bo, pod kakšnimi pogoji knjižnice uporabnikom omogočajo dostopnost gradiva, kakšne omejitve postavljajo in kako javnost o tem obveščajo. Podrobneje bomo spoznali prakso nekaterih splošnih knjižnic in pridobili vpogled tudi v zbirko ene od specialnih knjižnic.

Program:
10.00–10.15 UVODNI POZDRAVI
10.15–11.30 AKTUALNI PROJEKTI IN NOVOSTI

  • Mira Petrovič, Knjižnica Ivana Potrča Ptuj: Knjižnica Ivana Potrča: Ptuj kot Kompetenčni center za domoznanstvo
  • Mag. Branka Kerec Prekoršek, dr. Vlasta Stavbar, Univerzitetna knjižnica Maribor: Kako umestiti tradicijo v sodobnost – primer Maistrove knjižnice UKM
  • Dr. Matjaž Kragelj, Narodna in univerzitetna knjižnica: Sistem trajnega ohranjanja elektronskega gradiva za potrebe splošnih knjižnic

11.30–12.00 ODMOR S KAVO
12.00–14.00 IZ KNJIŽNIČNE PRAKSE

  • Mira Petrovič, Knjižnica Ivana Potrča Ptuj: Dostopnost domoznanskih in drugih posebnih zbirk v splošnih knjižnicah in UKM – analiza vprašalnika
  • Darja Peperko Golob in Miha Petrov, Knjižnica Mirana Jarca Novo mesto: »Potrebujem staro razglednico, ki jo hranite v knjižnici. Kje in kako jo lahko dobim?« Dostopnost posebnih zbirk uporabnikom v Knjižnici Mirana Jarca Novo mesto
  • Igor Zemljič, Centralna pravosodna knjižnica: Izzivi, možnosti in omejitve pri dostopu do zbirke starih pravnih knjig Centralne pravosodne knjižnice – Bibliotheca Iuris Antiqui
  • Vanda Kovač, Ines Varga, Knjižnica – Kulturni center Lendava – Lendvai Könyvtár és Kulturális Központ: Domoznanska zbirka KKCL

14.00–14.30 RAZPRAVA IN ZAKLJUČEK SREČANJA

Predstavitvam boste lahko prisluhnili tudi preko aplikacije Zoom. Obvezna je prijava na spletni strani knjižnice.

Dogodek organizira Knjižnica Ivana Potrča Ptuj – Kompetenčni center za domoznanstvo v sodelovanju s Sekcijo za domoznanstvo ter kulturno dediščino pri Zvezi bibliotekarskih društev Slovenije.

Novico pripravila: Milena Bon (Narodna in univerzitetna knjižnica)
Naslovna fotografija: Logo Knjižnica Ivana Potrča Ptuj
 

Skip to content