Knjižničarske novice

novice in strokovne informacije za knjižnjičarje

V Ljubljani s podarjanjem knjig in novimi projekti spodbujajo branje

V Ljubljani s podarjanjem knjig in novimi projekti spodbujajo branje
10. 9. 2020
Gregor Škrlj
Narodna in univerzitetna knjižnica

Leta 2015 je Ljubljana pridobila stalni naziv Unescovega mesta literature, ki združuje mesta, v katerih ima literatura posebno vlogo in se zavezali k spodbujanju trajnostnega razvoja literature in bralne kulture (spodbujali bodo inovativne pristope za motiviranje branja in ohranjanju pomena knjige kot nosilke razvoja človeštva).

Ob začetku letošnjega šolskega leta so, v okviru projekta Ljubljana bere – podarjamo knjige, prvošolce obdarili s knjigo Korenčkov palček (avtorica Svetlana Makarovič in ilustratorka Maja Kastelic), četrtošolce pa s knjigo Koko Dajsa v mestu (avtorica Maše Ogrizek in ilustrator Miha Hančič).

Začenja se Pilotni projekt e-knjige v osnovnih šolah, s katerim so zainteresiranim šolam omogočili brezplačni dostop do spletnega distribucijskega portala za e-knjige Biblos, prav tako so zagotovili elektronske bralnike. Pri pilotnem projektu in opisanih aktivnostih je z začetkom šolskega leta 2020/2021 aktivno vključenih osem šol: OŠ dr. Vita Kraigherja, OŠ Dragomelj, OŠ Martina Krpana, OŠ Savsko naselje, OŠ Vide Pregarc, OŠ Zadobrova, OŠ Zalog in OŠ Nove Jarše.

Nadaljuje se tudi projekt Prvi šolski zvezek (v sodelovanju z Naravoslovnotehniško fakulteto Univerze v Ljubljani in izbranimi ljubljanskimi osnovnimi šolami). Gre za večpredmetni zvezek, namenjen učencem in učiteljem 1. razreda osnovnih šol. S s svojo zasnovo prvošolcem omogoča lažjo skrb za zvezek in enostavnejši pregled nad vsebino. Namenjen je uporabi pri pouku ali v podaljšanem bivanju predvsem v prvem šolskem polletju in od učiteljev ne zahteva prilagoditve učnega programa.

Podrobnosti in ostale dejavnosti pa so opisane na povezavi.

 

 

Skip to content