Knjižničarske novice

novice in strokovne informacije za knjižnjičarje

Ustvarjalnica – kreativni ustvarjalni prostor v Centralni tehniški knjižnici Univerze v Ljubljani

Ustvarjalnica – kreativni ustvarjalni prostor v Centralni tehniški knjižnici Univerze v Ljubljani
2. 7. 2021

V Sloveniji že nekaj let delujejo tako imenovani ustvarjalni prostori (angleško makerspace). Povezujejo se v mrežo ustvarjalnih laboratorijev FabLab, ki je bila leta 2017 ustanovljena v okviru projekta Interreg Europe ERUDITE Slovenija kot nacionalna referenčna mreža FabLab ustvarjalnih laboratorijev. Pobudnica in koordinatorica mreže v Sloveniji je Fakulteta za elektrotehniko Univerze v Ljubljani v sodelovanju z Direktoratom za informacijsko družbo Ministrstva za javno upravo.
V CTK se s tovrstnimi idejami in pobudami srečujemo že dolgo.  Korake k vzpostavitvi ustvarjalnega prostora pa smo naredili leta 2017 z nakupom prvega 3D tiskalnika in ga dali na voljo našim uporabnikom. Čeprav v tistem času knjižnica ni imela izdelanega posebnega pristopa, kako tehnologije 3D tiskanja približati uporabnikom, se je v zelo kratkem času pred 3D tiskalnikom pojavila vrsta članov CTK, ki so želeli natisniti svoje izdelke. V kratkem času smo 3D tiskalniku dodali še 3D čitalec in postopoma začeli graditi osnovne gabarite ustvarjalnega prostora v CTK.

Prvi 3D tiskalnik v CTK
Prvi 3D tiskalnik v CTK

Ideja je bila, da v CTK kot tehniški knjižnici zaživi ustvarjalni prostor, kjer bo najširši krog uporabnikov pridobival znanje in veščine uporabe tovrstnih in drugih strojev kot tudi delil svoje znanje med druge uporabnike. Zato je bil poglavitni cilj delovanja našega ustvarjalnega prostora ali Ustvarjalnice, kot temu prostoru danes popularno rečemo, uveljaviti čim večjo stopnjo skupnostnega upravljanja. Skupnost Ustvarjalnice naj tvorijo uporabniki, ki bodo s svojimi kreativnimi idejami knjižnici dajali napotke za nadaljnji razvoj na tem področju.

Drug cilj Ustvarjalnice CTK je, da se bo povezovala z drugimi podobnimi projekti lokalno in tudi globalno. Kot že rečeno, deluje v Sloveniji mreža FabLab. Naš cilj je, ne le, da s povezovanjem pridobimo nova znanja in veščine upravljanja tovrstnih projektov, temveč da drugim zainteresiranim skozi to povezovanje ponudimo svoje znanje, informacijske vire in storitve.

Delo v Ustvarjalnici
Delo v Ustvarjalnici

Pomemben cilj Ustvarjalnice CTK je tudi spodbujanje medgeneracijskega sodelovanja in interakcije različnih uporabniških skupnosti. Na eni strani imamo skupine mlajših uporabnikov, ki obvladujejo digitalne tehnologije, na drugi strani pa generacije tretjega življenjskega obdobja s številnimi »analognimi« kompetencami, ki bodo sčasoma šle v pozabo.
Ustvarjalnica CTK deluje v zelo omejenem prostoru, po površini kot tudi po funkcionalnih možnostih. Zato pri nas ne boste srečali stružnic, žag ali podobnih strojev. Smo si pa zadali cilj, da na ustvarjanje gledamo celovito. V tem smislu se ne omejujemo, v kratkem pa bomo uporabnikom ponudili tudi delavnice oblikovanja gline, morda tudi lončarjenja in druge podobne – ne nujno digitalne – načine kreativnega oblikovanja.
V lanskem letu smo naredili pomemben korak naprej. Za Ustvarjalnico smo zagotovili ustrezen prostor, ob tem pa smo zaposlili tudi strokovnega delavca, ki primarno skrbi za delovanje. Pri delovanju nas je nekoliko »presekala« epidemija COVID-19, a tudi v času popolnega zaprtja so naši stroji ustvarjali, saj smo se priključili nekaterim projektom tiskanja nujnih pripomočkov za zdravstvene delavce.
Trenutno imajo naši uporabniki na voljo tri 3D tiskalnike, 3D skener, grafične tablice in računalnike za oblikovanje 3D objektov ter spajkalno postajo. V letošnjem letu nameravamo z izpopolnjevanjem zbirke orodij nadaljevati. Nakup nove opreme bomo vsebinsko povezovali z delovanjem Knjižnice stvari, ki jo želimo vzpostaviti v okviru Ustvarjalnice, pa tudi z delovanjem CTK na področju občanske znanosti, kjer bomo v prihodnosti poleg povezovanja deležnikov morebiti lahko zagotavljali tudi podporo z različnimi manjšimi orodji, kot so na primer optične lupe, mikroskopi, različni kompleti  za jemanje vzorcev in podobno.

Ustvarjalnico lahko obiščete vsak delovni dan, po dogovoru tudi izven tega časovnega okvira. Za informacije, termin za individualno usposabljanje ali za izdelavo svojih izdelkov se lahko dogovorite po e-pošti (miha.knez@ctk.uni-lj.si) ali  po telefonu (040-296-123). Velika večina storitev Ustvarjalnice je brezplačnih.

Znanje je neprecenljiva vrednota, temeljno poslanstvo knjižnic pa je, da deljenje znanja podprejo. V tej luči deluje tudi Ustvarjalnica CTK.

Avtorja: mag. Miro Pušnik in Miha Knez (Centralna tehniška knjižnica Univerze v Ljubljani)
Fotografije: mag. Miro Pušnik

Skip to content