Knjižničarske novice

novice in strokovne informacije za knjižnjičarje

Usposabljanje o digitalni dostopnosti (WCAG)

Usposabljanje o digitalni dostopnosti (WCAG)
24. 2. 2023
Arhiv Knjižnice slepih in slabovidnih Minke Skaberne

Med 16. in 17. februarjem 2023 smo se v sklopu projekta EODOPEN udeležili 16 urnega usposabljanja o digitalni dostopnosti (WCAG), ki ga je organizirala Zveza društev slepih in slabovidnih Slovenije (v nadaljevanju ZDSSS), v okviru projekta Informatizacija ZDSSS. Usposabljanje je potekalo v prostorih Knjižnice slepih in slabovidnih Minke Skaberne, vodil ga je Tilen Škraba, direktor Zavoda za digitalno dostopnost. Zavod deluje na področju digitalne dostopnosti v Sloveniji glede promocije in ozaveščanja o digitalni dostopnosti ter ponuja tudi pomoč pri omogočanju digitalne dostopnosti. Zavzemajo se za univerzalno oblikovanje, ki vsem uporabnikom teh vsebin omogoča, da jih lahko samostojno in kvalitetno uporabljajo.

Prvi dan usposabljanja je zavzemal pretežno teoretične podlage o digitalni dostopnosti, v prvi vrsti vključujoč informacije o vrstah oseb s posebnimi potrebami, ki jih je v Sloveniji okvirno 25 % in prilagoditve, ki jih posamezne izmed teh skupin potrebujejo. V nadaljevanju smo se dotaknili tudi pomembnih zakonskih podlag. 14. člen Ustave Republike Slovenije, v sklopu poglavja Človekove pravice in temeljne svoboščine recimo navaja, da so »v Sloveniji vsakomur zagotovljene enake človekove pravice in temeljne svoboščine, ne glede na narodnost, raso, spol, jezik, vero, politično ali drugo prepričanje, gmotno stanje, rojstvo, izobrazbo, družbeni položaj, invalidnost ali katerokoli drugo osebno okoliščino,« kar seveda velja tudi v primeru dostopanja do informacij, izobraževanja ipd. V tem primeru smo še posebno knjižnice tiste, ki naj bi omogočale čim širši dostop do informacij za vsakogar. Dotaknili smo se tudi pomembnosti Zakona o dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij (ZDSMA), ki je bil sprejet 17. 4. 2018 in po katerem smo vse javne inštitucije dolžne omogočati dostopne spletne strani in mobilne aplikacije na podlagi standarda SIST EN 301 549 V1.1.2, katerega osnova so smernice Web Content Accessibility Guidelines (WCAG 2.1) in sicer je potrebno izpolnjevati kriterije stopenj A in AA.

V nadaljevanju prvega dne smo se posvetili pregledu zgodovine WCAG priporočil in kako se bodo le-ta razvijala v prihodnje, saj naj bi z verzijo WCAG 3.0 pokrivala tudi dostopnost elektronskih publikacij in e-knjig. Po osnovah priporočil smo teoretično pregledali vse kriterije dostopnosti na podlagi že omenjenih stopenj A in AA, ter si ogledali na posameznih primerih spletnih strani tako dobre, kot tudi slabe primere (ne)izpolnjevanja kriterijev.

Drugi dan usposabljanja je potekal praktično, saj smo si pretekli dan pregledane kriterije priporočil WCAG ogledali tudi v praksi in pridobili osnovno znanje preverjanja spletnih strani. Pri praktičnem delu smo poleg preverjanja spletnih mest le z uporabo tipkovnice spoznali tudi vtičnike za Chrome, s pomočjo katerih lažje presodimo tako dostopnost na mobilnih napravah, kot tudi izpolnjevanje ostalih kriterijev, še posebno kontrastov, strukture strani, kot tudi vpogled kako je spletna stran prikazana uporabniku, ki uporablja bralnik zaslona.

Usposabljanje je bilo zelo uporabno tudi za projekt EODOPEN, kjer raziskujemo možnosti za dostopnejše digitalizirano gradivo v knjižnicah. Namreč tudi različni dostavni formati e-knjig, tako digitaliziranih, kot izvorno digitalnih, že sedaj v veliki meri temeljijo na priporočilih WCAG, tako glede oblikovanja, strukture, navigacije ipd. Seveda je dostopnost e-knjig v drugi fazi odvisna tudi od programa ali mobilne aplikacije, v kateri uporabnik e-knjigo bere, saj različni programi, pogosto omogočajo tudi različne možnosti. Kot primer zelo uporabnega in dostopnega programa je recimo Thorium Reader. Za učinkovito dostopnost do digitaliziranega in izvorno digitalnega gradiva se vrnemo prav tako nazaj na spletne strani, digitalne knjižnice in druge portale, ki ob polni dostopnosti omogočajo, da uporabnik lažje dostopa do digitalnega gradiva.

Takšna in podobna usposabljanja priporočamo vsem, ki ustvarjajo spletne strani, mobilne aplikacije, kot tudi urednikom spletnih mest, ustvarjalce digitalnih vsebin in dokumentov ter nenazadnje tudi posameznike, ki jih tematika zanima.

EOD logotip
Logotip EodeopenEODOPEN ali eBooks-On-Demand-Network Opening Publications for European Netizens (E-knjige po naročilu – odpiranje dostopa do gradiva za evropske uporabnike spleta) je štiriletni projekt, ki ga sofinancira Evropska komisija v okviru programa Ustvarjalna Evropa, in katerega cilj je neposredno sodelovanje z nacionalnimi, regionalnimi in lokalnimi skupnostmi pri izbiri gradiva 20. in 21. stoletja za digitalizacijo. Države partnerice projekta so Avstrija, Češka, Estonija, Litva, Madžarska, Nemčija, Poljska, Portugalska, Slovaška, Slovenija in Švedska. Skupna vrednost projekta je približno 4 milijone evrov.

 

Skip to content