Knjižničarske novice

novice in strokovne informacije za knjižnjičarje

Univerzitetna knjižnica Marburg

Univerzitetna knjižnica Marburg
22. 9. 2022
Milena Bon
Narodna in univerzitetna knjižnica

Univerzitetna knjižnica v Marburgu je »moderna stara knjižnica«. »Stara« – ker je bila knjižnica ustanovljena leta 1527 z univerzo Philipps, »moderna« – ker se je knjižnica v skoraj petih stoletjih vedno znova prilagajala spreminjajočim se razmeram in se »na novo izumljala«.

Čeprav se je knjižnična stavba v letih, ki so sledila, izkazala za neverjetno prilagodljivo in razširljivo, je knjižnica s sodobno ponudbo knjižničnih storitev le v omejenem obsegu lahko zapolnila vlogo internega univerzitetnega študijskega in delovnega mesta. Zaradi zmogljivosti so bile omejene tudi prostorske kombinacije oddelčnih knjižnic in centralne knjižnice v okviru funkcionalne enoplastne strukture.

Glede na to je deželna vlada Hessana zagotovila univerzi Philipps potrebna sredstva za izgradnjo nove univerzitetne knjižnice leta 2007 kot del svojega naložbenega programa HEUREKA (univerzitetni program za razvoj in preusmeritev; popolna prenova, koncentracija in širitev). Predvidena je bila knjižnična stavba, ki bi združevala nekdanjo osrednjo knjižnico in devet humanistično-družboslovnih knjižnic na nekdanjih enajstih lokacijah. Knjižnica naj bi združevala 3,2 milijona enot in gradivo (40 odstotkov) v prostem dostopu.

Ker stara stavba knjižnice iz leta 1967 ni mogla več zadovoljevati potreb po sodobni knjižnični dejavnosti, je bila tako zgrajena popolnoma nova stavba knjižnice na novi lokaciji v kampusu Firmanei v središču Marburga, ki ni vključevala samo fondov »stare« univerzitetne knjižnice, ampak tudi ostale knjižnice s področja humanistike in družboslovja.

Nova stavba univerzitetne knjižnice na Philipps-Universität Marburg je bila odprta aprila 2018. Nahaja se v središču novonastalega univerzitetnega kampusa, sodobna arhitektura stavbe pa uprizarja urbanistične posebnosti zgodovinskega univerzitetnega mesta na poseben način. Novo knjižnico sestavljata podolgovata novogradnja in spomeniško zaščitena stavba nekdanje klinike, ki je bila urbanistično in uporabno vpeta v knjižnično arhitekturo. Medtem ko so fond knjižnice, uporabniški in prostori za prireditve v novi stavbi, so delovna mesta zaposlenih v knjižnici, razen oddelka za uporabnike, v nekdanji kliniki, ki služi kot upravna stavba.

Prostor in zasnova knjižnice sta izredno usklajena. Zato knjižnica ni le središče kampusa, ampak ima tudi osrednjo vlogo kot učna in komunikacijska točka za podporo študiju, poučevanju in raziskovanju na Philipps-Universität Marburg.

Arhitekturni koncept navdušuje s svojim preprostim, a sodobnim značajem in vgrajuje stavbo v strukturni ter zgodovinski kontekst osrednjega univerzitetnega mesta Hessen.

Ker ima Univerzitetna knjižnica Marburg zaradi bližine Univerze za slepe še posebej veliko slabovidnih uporabnikov, je orientacija v prostoru podprta s taktilnim vodenjem slepih in ima posebne učilnice za slabovidne uporabnike.

Knjižnica se razprostira na 18.000 m², število osebja je 100 EPZ. Ima 1250 uporabniških delovnih mest. Poskrbljeno je bilo za ponudbo raznolike palete različnih delovnih mest: od klasičnih čitalniških delovnih mest (730) in okoli 520 mest za druge namene – salonsko pohištvo in naslanjače, skupinska delovna mesta (19), individualne sobe za študij (38) in visokotehnološka delovna mesta. Poleg teh imajo študenti in znanstveniki dostop do prostorov za usposabljanje in dogodke za različne scenarije poučevanja in učenja, prostor za razstave in dogodke, kavarne, predavalnice ter velik atrij.

Prvih šest mesecev po odprtju se je pokazalo, da je bila nova stavba knjižnice zelo dobro sprejeta med študenti, znanstveniki in mestno javnostjo. Še vedno pa je prostor za izboljšave.

Več o Univerzitetni knjižnici Marburg ter slikovno gradivo najdete tu in tu.

Skip to content