Knjižničarske novice

novice in strokovne informacije za knjižnjičarje

Učenje o šolski knjižnici z igro

Učenje o šolski knjižnici z igro
29. 6. 2022
mag. Mateja Drnovšek Zvonar
Osnovna šola Polje

Pred leti sem vsakič ob koncu pouka želela z učenci ponoviti, kaj vse so se naučili tekom šolskega leta o naši šolski knjižnici. Za vsako vzgojno-izobraževalno obdobje (VIO) sem pripravila dejavnosti in aktivnosti, s pomočjo katerih sem preverjala usvojeno znanje.

Različni avtorji in strokovnjaki so mnenja, da je igranje začetna stopnja učenja, zato sem za najmlajše (1. VIO) pripravljala igre: spomin, sestavljanko ali karte, za 2. VIO sem pripravljala igre ali spletne table (Padlet, Linoit), za 3. VIO pa največkrat interaktivni kviz. Zadnja leta zaradi prenatrpanih zadnjih dni nisem uspela izpeljati preverjanja v vseh razredih, nato pa je prišla še korona.

Za naslednje leto pa načrtujem pripravo namizne igre, ki bi učence popeljala skozi usvojeno znanje o šolski knjižnici ter s to temo povezanimi nalogami. Idejo sem zasledila v objavi hrvaškega kolega, šolskega knjižničarja, ki je za učence pripravil namizno igro ter jo objavil (Igrajmo novo igro o knjižnici). Vsebine bom prilagodila glede na našo šolo oziroma šolsko knjižnico ter v začetku novega šolskega leta (v okviru Nacionalnega meseca skupnega branja) s pomočjo igre, z učenci ponovila ter preverila, kaj vse še znajo ter bom tako lažje načrtovala pouk v šolski knjižnici.

Skip to content