Knjižničarske novice

novice in strokovne informacije za knjižnjičarje

Učenje medijske in informacijske pismenosti za splošne knjižničarje

Učenje medijske in informacijske pismenosti za splošne knjižničarje

Živimo v svetu, ki ga nenehno preoblikujejo znanje, podatki in informacije. Zato je danes bolj, kot kadarkoli doslej, potrebno ljudi opolnomočiti z veščinami, znanjem in izkušnjami ter s samozavestjo za odkrivanje, uporabo, skupno rabo in ustvarjanje informacij na preudaren in pronicljiv način, ter jim tako pomagati razumeti izvor informacij, kako so posredovane in zakaj je to pomembno. V tem smislu sta medijska in informacijska pismenost bistveni za boljše razumevanje sveta in posledično za opolnomočenje ljudi, da razvijejo ozaveščen pogled in se opremljeni z znanjem, enakovredno vključijo v družbo.

Julija 2021 je Britanska vladna agencija The Department for Digital, Culture, Media and Sport (DCMS) predstavila Online Media Literacy Strategy (Strategijo vlade Združenega kraljestva Velike Britanije in Severne Irske za spletno medijsko pismenost). Dokument, skupaj s spremljajočim akcijskim načrtom, določa vladni načrt za usklajevanje izobraževanja o medijski pismenosti in opolnomočenje uporabnikov za sprejemanje varnih odločitev na spletu.

Z namenom ozavščanja in opolnomočenja državljanov so oktobra 2021 ustanovili MILA (Media and Information Literacy Aliance). MILA je zveza organizacij in posameznikov, ki delijo skupno prepričanje o pomenu medijske in informacijske pismenosti za srečnejše, bolj zdravo, varnejše in bolj produktivno življenje. Namen zveze je v Združenem kraljestvu razvijati medijsko in informacijsko pismenost kot temeljni gradnik za zdravo, vključujočo in demokratično družbo. Njena vizija je družba, v kateri je vsakdo opolnomočen za kritično ravnanje z informacijami.

Maja 2022 sta bila v okviru Media and information literacy learning for public librarians (Učenje medijske in informacijske pismenosti za splošne knjižničarje) predstavljena dva nova modula eLearning na platformi Libraries Connected Learning Pool. Prvi modul, ‘Ključne digitalne veščine’, se je osredotočil na vlogo knjižnic pri podpiranju digitalno izključenih državljanov in tistih z nizkim digitalnim znanjem. Drugi modul, ‘Medijska in informacijska pismenost’, ki ga financira Oddelek za kulturo, medije in šport, pa temelji na petih načelih strategije Online Media Literacy Strategy.

Več informacij najdete na spletni strani MILA.

Skip to content