Knjižničarske novice

novice in strokovne informacije za knjižnjičarje

Učbeniški sklad v knjižnici osnovne šole

Učbeniški sklad v knjižnici osnovne šole
11. 5. 2021
mag. Mateja Drnovšek Zvonar
Osnovna šola Polje

Zopet je tu čas, ko se v šolah ukvarjamo z učbeniškim skladom. Potrebno je načrtovati vračanje kompletov gradiv učencev, ki so v tekočem šolskem letu uporabljali gradiva (tudi ob upoštevanju nasvetov zdravstvene stroke zaradi epidemije) in pripraviti sezname ter zaloge za novo šolsko leto.

Ob tem je potrebno upoštevati Pravilnik o upravljanju učbeniških skladov, ki je bil nazadnje prenovljen leta 2020 (Uradni list RS, št. 12/20) in je dostopen na povezavi ter Katalog potrjenih učbenikov, kjer preverimo potrjena gradiva. Veliko napotkov je objavljenih tudi na spletni strani MIZŠ, kjer so dostopne informacije, rokovnik ter vrednost točke (za izračun vrednosti finančnih sredstev, ki pripadajo posamezni osnovni šoli).
Tudi na spletni strani naše šolske knjižnice (OŠ Polje) so dodatna navodila, ki so prilagojena za našo šolo, vendar so na strani navodila za preteklo šolsko leto, saj zaradi trenutnih razmer vse novosti objavljamo znotraj interne učilnice Google.

V osnovni šoli poteka priprava malo drugače kot v srednji šoli. Učbeniški sklad zapolnjuje dneve od aprila do septembra (od pregleda stanja zaloge, do usklajevanja seznamov med učitelji in vodstvom ter potrjevanje na svetu staršev in svetu zavoda). Veliko napora bo potrebnega pri urejanju, karanteni gradiva, pripravi novega gradiva in hkrati upam, da bodo tudi vsi podatki o gradivu že v sistemu COBISS, da bomo lahko prevzemali bibliografske zapise v svoje lokalne baze ter lažje pripravili vse ustrezne evidence oziroma da bomo lahko evidentirali učno gradivo. Kot pravi 5. člen pravilnika: “Učbeniki in učna sredstva, ki jih šola iz učbeniškega sklada izposoja, so obdelani po strokovnih knjižničarskih standardih in pravilih ter se izposojajo v informacijskem sistemu COBISS. Delovni zvezki in učbeniki z elementi delovnega zvezka, ki jih daje šola iz učbeniškega sklada učencem v uporabo kot končnim uporabnikom, se v informacijskem sistemu COBISS ne izposojajo, se pa v njem obdelajo tako, da se bibliografskemu zapisu v lokalni bazi knjižnice dodajo podatki o šolskem letu, skupnem številu nabavljenih enot, nabavni ceni enote, datumu računa, razredih in predmetih, za katere je bilo gradivo nabavljeno, ter podatek o viru financiranja. Opremljanje tega gradiva ni potrebno. Podatek o nabavni ceni zagotovi upravitelju učbeniškega sklada računovodstvo”. Ob tem pa je potrebno v COBISS-u evidentirati tudi vse sezname gradiv in pripomočkov, ki jih morajo učencem, za potrebe pouka, zagotoviti starši.

Upam, da bomo letos uspeli vse izpeljati pravočasno, da bomo pripravili gradiva za novo šolsko leto ter da bomo v novem šolskem letu še korak bližje naši stari normalnosti.

Skip to content