Knjižničarske novice

novice in strokovne informacije za knjižnjičarje

Trendi in inovacije v knjižnično-informacijskih znanostih: multidisciplinarni pristop

Trendi in inovacije v knjižnično-informacijskih znanostih: multidisciplinarni pristop
22. 2. 2024

Uredniški odbor nastajajoče knjige »Trendi in inovacije v knjižnično-informacijskih znanostih: multidisciplinarni pristop/Trends and Innovations Concerning Library & Information Science: A Multidisciplinary Approach« vas vabijo k sodelovanju s prispevki za posamezna poglavja. Predloge lahko pošljete urednici na e-naslov Barbare Holland.

Knjiga si bo prizadevala raziskati trenutna in prihajajoča vprašanja, izzive, priložnosti in najboljše prakse na področju knjižnično-informacijskih znanosti iz različnih perspektiv in disciplin. Pokrivala bo teme kot so knjižničarstvo, informacijske znanosti, ChatGPT, umetna inteligenca, inteligentni sistemi, odprti dostop, varnost, upravljanje podatkov, upravljanje z informacijami o zdravju, virtualna resničnost, ankete in še več.

Monografija bo objavljena pri založniku De Gruyter Publishers. Rok za oddajo predlogov poglavij je 30. april 2024. Predlogi naj bodo dolgi 1000 besed in naj navajajo cilje ali namen. Rok za oddajo celih poglavij bo do 18. septembra 2024, predviden pa je obseg od 8.000 do 10.000 besed. Poglavja bodo pregledana s strani recenzentov, za jezikovno korektnost pa morajo poskrbeti avtorji sami.

Skip to content