Knjižničarske novice

novice in strokovne informacije za knjižnjičarje

Teden digitalnega izobraževanja: Dvig digitalnih kompetenc

Teden digitalnega izobraževanja: Dvig digitalnih kompetenc

Zavod za šolstvo Republike Slovenije izvaja projekt Dvig digitalne kompetentnosti in v ta namen je vzpostavljen tudi spletni portal za podporo profesionalnega razvoja na področju dviga digitalnih kompetenc.

V okviru projekta bo od 21. do 25. novembra 2022 potekal Teden digitalnega izobraževanja, ki prinaša 5 brezplačnih izobraževalnih večerov na daljavo. Osrednja tema vseh večerov bo vodenje in podpora učečim se pri pridobivanju digitalnih kompetenc.

Udeleženci bodo lahko prisluhnili zanimivim predavateljem in izkušenim praktikom, ki bodo z njimi delili primere vključevanja digitalnih vsebin z namenom razvijanja digitalnih kompetenc.

Prvi izobraževalni večer iz niza petih, bo v ponedeljek, 21. 11. 2022, s plenarnim predavanjem in glasom učečih se, ki bodo nakazali smernice za prihodnost.
V torek, sredo in četrtek, bodo strokovni delavci lahko prisluhnili zgodbam o digitalni preobrazbi učenja in poučevanja, predvsem na način, da digitalno opismenimo učeče se, jih usmeriti v ustrezne načine komuniciranja in sodelovanja, izdelovanja digitalnih vsebin ter jih opolnomočiti za odgovorne uporabnike in reševalce problemov (področja iz okvirja digitalnih kompetenc državljanov).
Na koncu bo spletna okrogla miza o načrtih in zamislih glede skupnih ciljev v prenovljenih učnih načrtih, s katerimi bi sistematično in celostno razvijali digitalne kompetence učečih se.

Pripravljalci izhajajo iz priporočil evropskega dokumenta Okvir digitalnih kompetenc za državljane 2.2Evropskega okvira digitalnih kompetenc izobraževalcev, publikacije OECD The Future of Education and Skills 2030,  t. i. modela SAMR, orodja SELFIE – orodje za samorefleksijo digitalne kompetence ter Akcijskega načrta za digitalno izobraževanje (2021–2027).

Skip to content