Knjižničarske novice

novice in strokovne informacije za knjižnjičarje

Svetovni dan vida

Svetovni dan vida
14. 10. 2021
Andreja Hari
Narodna in univerzitetna knjižnica

Ob Svetovnem dnevu vida želimo sodelavke na projektu EODOPEN izpostaviti pomen omogočanja dostopnosti gradiva (predvsem elektronskega) vsem skupinam uporabnikov, s poudarkom na slepih in slabovidnih. Ravno možnost dostopanja in uporabljanja raznovrstnega gradiva omogoča osebam s slepoto in slabovidnostjo dostop do znanja, izobraževanja, koriščenje prostega časa in posledično povečuje možnosti vključevanja v družbo. Uporabniki, ki zahajajo v naše knjižnice in uporabljajo naše storitve, imajo na izbiro veliko gradiva, vendar je približno le 5 % tega gradiva prilagojenega v oblike, ki so dostopne osebam s slepoto in slabovidnostjo.

V Sloveniji za prilagajanje gradiva v dostopne oblike v največji meri skrbi Zveza društev slepih in slabovidnih Slovenije, v okviru katere deluje Knjižnica slepih in slabovidnih Minke Skaberne, ki je 1. marca 2018 praznovala okroglih 100 let svojega delovanja. Minka Skaberne, po kateri se knjižnica imenuje, je bila pobudnica in ustanoviteljica omenjene knjižnice. Že takoj po prvi svetovni vojni je začela opozarjati na ustrezno oskrbo vojakov, ki so oslepeli med vojno, ter pomen rehabilitacije za njihovo uspešno vrnitev v domače okolje. Hkrati je izpostavljala tudi izreden pomen omogočanja branja domače literature v slovenskem jeziku in v njim dostopni obliki – brajici.

Minka Skaberne je s svojim delom pomembno prispevala k razvoju tega področja kot tudi k osveščanju širše javnosti. Njen prispevek se še danes odraža v delu Knjižnice slepih in slabovidnih Minke Skaberne, ki osebe s slepoto, slabovidnostjo in tudi druge, ki ne morejo samostojno brati tiskane knjige, oskrbuje z gradivom v njim dostopnih oblikah in ozavešča javnost, tudi strokovno, o pomembnosti zagotavljanja dostopnosti gradiva za vse skupine uporabnikov.

Tudi v okviru projekta EODOPEN skušamo osebam s slepoto in slabovidnostjo približati digitalizirano gradivo. S tem namenom smo v sklopu projekta prilagodili nekatere digitalizirane publikacije v format EPUB, ki omogoča prilagajanje besedila individualnim potrebam uporabnikov, podpira uporabo podporne tehnologije in omogoča branje gradiva na različnih mobilnih napravah. Na ta način omogočamo širšo dostopnost publikacij vsakomur, ne le osebam s slepoto in slabovidnostjo.

Temeljno delo Minke Skaberne, Skrb za slepce je eno od prilagojenih del, ki vam ga ob Svetovnem dnevu vida priporočamo v branje. Za digitalizacijo in prosto objavo njenega pomembnega dela se dedinji Minke Skaberne iskreno zahvaljujemo za dovoljenje. Delo lahko preberete v formatu PDF ali v prilagojenem formatu EPUB. Več o prilagajanju gradiva v format EPUB, si lahko preberete tudi na spletnem mestu: prilagojene digitalizirane vsebine v formatu EPUB.

Med izvajanjem projekta EODOPEN razmišljamo in raziskujemo, kako lahko tudi knjižnice s svojimi aktivnostmi prispevajo k širitvi dostopa do gradiva osebam s slepoto ali slabovidnostjo. Z zanimanjem sledimo novostim in spremembam ter iščemo rešitve. Mogoče bo ravno Evropski akt o dostopnosti, kot je poimenovana Direktiva (EU) 2019/882 o zahtevah glede dostopnosti za proizvode in storitve, s spremembami v založništvu elektronskih knjig prinesel spremembe na tem področju.

Skip to content