Knjižničarske novice

novice in strokovne informacije za knjižnjičarje

Študijska praksa v NUK: “hibridno”

Študijska praksa v NUK: “hibridno”
7. 5. 2021
Helena Ana Drewry
Narodna in univerzitetna knjižnica

V Narodni in univerzitetni knjižnici poteka tritedenska študijska praksa študentk bibliotekarstva druge stopnje bolonjskega študijskega programa z Oddelka za bibliotekarstvo, informacijsko znanost in knjigarstvo (UL FF).

V knjižnici smo upoštevajoč trenutne varnostne razmere in priporočila zdravniške stroke začrtali tako imenovani hibridni program študijske prakse, kar pomeni, da se študentke s svojimi mentorji in mentoricami občasno srečajo »v živo«, glavnina konzultacij in nalog, ki jih opravljajo, pa uspešno poteka na daljavo. Informacije o poteku študijske prakse, ki prihajajo »s terena«, so zelo pozitivne in razveseljujoče.

Študentke proučujejo: zasnovo portala informacijskih virov (na primeru Mrežnika NUK), kontrolo in dopolnjevanje normativnih zapisov za korporacije, obdelavo in zaščito gradiva, organizacijo in vodenje poslovanja v visokošolski knjižnici in razvoj sodobnih knjižničnih zbirk s fizičnimi in elektronskimi gradivi.

Praksa poteka v Oddelku za informacije in izposojo gradiva, v Nacionalnem bibliografskem centru, v Oddelku za zaščito in restavriranje in na Upravi knjižnice.

Delo petih študentk spremljajo štirje mentorji in tri komentorice.

V okviru letnega načrta knjižnice je 20 predavateljev predstavilo vse oddelke in službe NUK.

Sicer vsakoletne predstavitve knjižnice, ki jih pripravljamo za naše novince in za študente na študijski praksi, so prvič potekale prek aplikacije Zoom, in ja, »izpit« smo opravili.

Skip to content