Knjižničarske novice

novice in strokovne informacije za knjižnjičarje

Strokovno srečanje visokošolskih knjižnic

Strokovno srečanje visokošolskih knjižnic
17. 6. 2021

Tradicionalno junijsko Strokovno srečanje visokošolskih knjižnic je Komisija za razvoj knjižničnega sistema Senata UL tokrat pripravila v virtualni obliki. Predstavitvi dobrih praks knjižnic in seznanitvi z novostmi v visokošolskem knjižničarstvu je sledilo 140 knjižničarjev.

Predavanje o Socio-ekonomskem vplivu pandemije na podjetja in Odzivi visokošolskih knjižnic na razmere pandemije razkrivata, da smo se tako v zasebnem kot v javnem sektorju soočili z novo realnostjo, ki je terjala prilagoditve. 

Odločili smo se, da vam v prihodnjih dneh podrobneje predstavimo nekaj dobrih zgodb, ki so nas presenetile s svojo zamislijo, inovativnostjo, dobrimi rezultati in nenazadnje z dobro energijo. Iz vsebinskega sklopa »Knjižnične storitve v času kriznih razmer: izzivi in odgovori nanje« vam bomo predstavili ZEBRO – Digitalno knjižnico študijskih gradiv FDV, ki med drugim preseneča tudi s svojevrstnim načinom študentskega sofinanciranja. Nanizali bomo tudi osupljivo statistiko uporabe E-virov v času pandemije, za kar je zaslužen Konzorcij Cosec.
Iz drugega tematskega sklopa »Podpora knjižnic raziskovalnemu delu: priložnosti v post-covid obdobju« vlogi knjižnic pri sodelovanju v procesih znanstvene komunikacije in pri objavljanju rezultatov raziskav in upravljanju raziskovalnih podatkov bomo opisali delo podatkovnih svetovalcev.
Zaključni tematski sklop strokovnega srečanja, namenjen novostim v visokošolskem knjižničarstvu je med drugim predstavil Strokovne standarde za visokošolske knjižnice in Projekt Nuk 2: o obojem smo na našem portalu že obširno poročali.

Novico pripravila: Helena Ana Drewry (Narodna in univerzitetna knjižnica)
Naslovna fotografija: Unsplash

 

Skip to content