Knjižničarske novice

novice in strokovne informacije za knjižnjičarje

Strokovno srečanje Visokošolske knjižnice v novi resničnosti: primeri dobrih praks in novosti

Strokovno srečanje Visokošolske knjižnice v novi resničnosti: primeri dobrih praks in novosti
20. 5. 2021

Komisija za razvoj knjižničnega sistema Senata Univerze v Ljubljani že tradicionalno v mesecu juniju vsako leto organizira strokovno srečanje, ki je priložnost za predstavitev dobrih praks knjižnic in za seznanitev z novostmi v visokošolskem knjižničarstvu. Minulo leto je zaznamovala epidemija novega korona virusa, zaradi ukrepov za preprečevanje širjenja okužb je Komisija že načrtovano strokovno srečanje morala odpovedati. Ker so trenutno razmere, s katerimi se bomo soočali v mesecu juniju, še nepredvidljive, se je Komisija odločila, da bo strokovno srečanje izvedeno 16. junija 2021 v virtualni obliki. Njegova gostiteljica bo Ekonomska fakulteta Univerze v Ljubljani.  

Uvodnemu delu, s pozdravnimi nagovori, predstavitvi gostiteljice srečanja in predavanju o vplivu pandemije na podjetja in javni sektor ter zaposlene, bo sledil vsebinski sklop »Knjižnične storitve v času kriznih razmer: izzivi in odgovori nanje«. Predstavljene bodo izkušnje in dobre prakse knjižnic pri zagotavljanju informacijskih virov in uporabniških storitev, pa tudi inovativne rešitve, ki jih je spodbudilo njihovo delovanje v spletnem oziroma digitalnem okolju. Drugi tematski sklop, tj. »Podpora knjižnic raziskovalnemu delu: priložnosti v post-covid obdobju«, bo usmerjen na vlogo ter priložnosti knjižnic za sodelovanje v procesih znanstvene komunikacije in pri podpori razvoju odprte znanosti, tj. pri objavljanju rezultatov raziskav in upravljanju raziskovalnih podatkov. Zaključni tematski sklop strokovnega srečanja bo namenjen novostim v visokošolskem knjižničarstvu in akademskem okolju.    

Program in podrobnejše informacije o strokovnem srečanju bodo objavljene konec meseca maja.

Novico pripravila: dr. Melita Ambrožič (Narodna in univerzitetna knjižnica) in Tomaž Ulčakar (Ekonomska fakulteta Univerze v Ljubljani)
Naslovna fotografija: Shuttersock (limited usage in print, advertising, and packaging. Unlimited web distribution).

Skip to content