Knjižničarske novice

novice in strokovne informacije za knjižnjičarje

Strokovno srečanje Visokošolske knjižnice v novi resničnosti: primeri dobrih praks in novosti

Strokovno srečanje Visokošolske knjižnice v novi resničnosti: primeri dobrih praks in novosti
2. 6. 2021
dr. Melita Ambrožič
Narodna in univerzitetna knjižnica

Komisija za razvoj knjižničnega sistema Senata Univerze v Ljubljani vabi k udeležbi na strokovnem srečanju (16. junij 2021, 9.00-15.15, spletna izvedba – Zoom), ki bo priložnost za predstavitev dobrih praks visokošolskih knjižnic in novosti v akademskem okolju ter za izmenjavo izkušenj. Gostiteljica strokovnega srečanja bo Ekonomska fakulteta Univerze v Ljubljani.

Uvodnemu delu, s pozdravnimi nagovori, predstavitvi gostiteljice srečanja in predavanju o vplivu pandemije na podjetja in javni sektor ter zaposlene, bo sledil vsebinski sklop »Knjižnične storitve v času kriznih razmer: izzivi in odgovori nanje«. Predstavljene bodo izkušnje in dobre prakse knjižnic pri zagotavljanju informacijskih virov in uporabniških storitev v času epidemije, pa tudi inovativne rešitve, ki jih je spodbudilo njihovo delovanje v spletnem oziroma digitalnem okolju. Drugi tematski sklop, tj. »Podpora knjižnic raziskovalnemu delu: priložnosti v post-covid obdobju«, bo usmerjen na vlogo ter priložnosti knjižnic za sodelovanje v procesih znanstvene komunikacije in pri podpori razvoju odprte znanosti, tj. pri objavljanju rezultatov raziskav in upravljanju raziskovalnih podatkov. Zaključni tematski sklop strokovnega srečanja bo namenjen novostim v visokošolskem knjižničarstvu in akademskem okolju. Celoten program je v priponki.

E-PRIJAVNICA

Prosimo vas, da se na srečanje prijavite do ponedeljka 14. junija 2021 do 14. ure. 

Skip to content