Knjižničarske novice

novice in strokovne informacije za knjižnjičarje

Strokovno srečanje Dan specialnih knjižnic 2021 – Kompetence knjižničarjev v specialni knjižnici

Strokovno srečanje Dan specialnih knjižnic 2021 – Kompetence knjižničarjev v specialni knjižnici
4. 6. 2021

Kompetence v knjižničarstvu je vedno aktualna tema, ki presega državne meje. Vseživljenjsko učenje in prilagajanje razvoju dogajanj v družbi je glavni poudarek kvalitetnega razvoja kompetenc knjižničarjev, ne glede na tip knjižnice, v kateri delujejo. Kompetence se prav tako ne razvijajo same od sebe, ampak jih je potrebno sistematično razvijati in se do njih opredeljevati. Kolegica dr. Dijana Machala je o tem poglobljeno spregovorila v plenarnem predavanju na Dnevu specialnih knjižnic 2021 – Kompetence knjižničarjev v specialni knjižnici. Sledilo je predavanje kolegice Milice Ševkušić o vseživljenjskem učenju in izzivih, s katerimi se srečujejo specialni knjižničarji. Sledila so tri predavanja kolegov iz Slovenije (mag. Dunje Legat, mag. Mira Pušnika in dr. Maje Peteh). Vsi trije so se dotaknili različnih kompetenc, ki jih specialni knjižničarji potrebujemo pri vsakodnevnem delu.
Strokovno srečanje se je odvijalo 27. 5. 2021 prek aplikacije ZOOM in je gostilo 80 kolegov iz Slovenije, Hrvaške in Srbije. Posnetek strokovnega srečanja si lahko ogledate na Youtube kanalu ZBDS

Novico pripravila: Barbara Kavčič (predsednica Sekcije za specialne knjižnice pri ZBDS)
Naslovna fotografija: ZBDS

Skip to content