Knjižničarske novice

novice in strokovne informacije za knjižnjičarje

Strokovna (e-)srečanja šolskih knjižničarjev

Strokovna (e-)srečanja šolskih knjižničarjev
29. 6. 2021
Romana Fekonja
Zavod RS za šolstvo

Končuje se dokaj nenavadno šolsko leto – nenavadno tudi za šolske knjižničarje. Ponovno se je pokazalo, da so edina stalnica spremembe in da je potrebno biti pripravljen na spremembe in prilagoditve. Na šolah so šolski knjižničarji običajno sami, saj je po večini na šoli sistemizirano le eno delovno mesto šolskega knjižničarja. Tako je veliko težje razmišljati in iskati ideje za izvajanje knjižnične dejavnosti v nepredvidljivih situacijah. V takšnih priložnostih je zlata vredno sodelovanje in povezovanje med kolegi. Upamo si trditi, da zelo dobro ohranjamo in krepimo dolgoletno tradicijo delovanja sistema študijskih skupin. Verjamemo, da skupaj zmoremo in vsi vemo vse, skozi strokovni pogovor najdemo ustrezne rešitve in si olajšamo delo ter uporabnikom omogočimo uporabo knjižničnih storitev. Verjamem, da je marsikdo pomislil, da bi bilo lažje enostavno zapreti knjižnico in počakati na izboljšanje razmer. Vendar so nam tudi aktualne razmere postavile nov izziv in morda smo našli tudi kakšno pozitivno izkušnjo. Na začetku pa je vsekakor zelo težko in se zdi nemogoče.

V šolskem letu 2020/2021 se je ponovno večji del pouka izvajal na daljavo, delovanje šolske knjižnice in izvajanje knjižnične dejavnosti je bilo drugačno in potrebne so bile velike prilagoditve. Ideje smo knjižničarji delili med seboj na naših srečanjih, ki so potekala v virtualnem svetu, poimenovali smo jih e-srečanja šolskih knjižničarjev. Po eni strani so bila tovrstna srečanja prednost, saj so kolegi dostopali do teh srečanj od koderkoli in so lahko prilagodili svoj čas.

Ob zavedanju, da šolski knjižničarji ob delu v knjižnici še poučujejo kakšen predmet in del svoje obveze opravljajo še v razredu s poučevanjem, sta bila ponujena dva termina v tednu. Srečevali smo se ob četrtkih ob 14-ih in ob petkih ob 8-ih, od 21. 1. do 23. 4. 2021.

Izvedenih je bilo 24 srečanj, v povprečju je bilo na srečanju 30 udeležencev, teme pa naslednje:

 • učbeniški sklad – pravilnik, spletna stran MIZŠ, PPT predstavitev,  komentar k pravilniku, priporočila ZRSŠ za izbiro učbenikov in kompletov učnih gradiv,  učila in učni pripomočki,
 • vsebine KIZ, povzetek okrogle mize, ki je bila v torek, 6. 4. 2021, z naslovom Šolske knjižnice v letu 2021: iskanje odgovorov na aktualna vprašanja v organizaciji in izvedbi ZBDS, Sekcije za šolske knjižnice,
 • izvajanje KIZ, ideje za izvajanje dejavnosti v posebnih okoliščinah,
 • inventura v šolski knjižnici,
 • aktualizacija knjižnične zbirke (izločanje, odpis …),
 • aktualno dogajanje, primer dokumenta o nabavni politiki za OŠ, primer knjižničnega reda,
 • dokumentacija v šolski knjižnici (LDN, poročilo, letna priprava, sprotna priprava …),
 • postavitev gradiva v ŠK (OŠ, SŠ), povzetek priporočil NIJZ (izpostavljeno za ŠK),
 • avtorske pravice: povzetek predavanja oz. webinarja dr. Maje Bogataj Jančič, ki je bilo 4. 2. 2021,
 • obdelava gradiva v šolski knjižnici; spoznavanje orodja TEAMS – delitev v skupine,
 • vrste gradiva v šolski knjižnici; knjižno, neknjižno, didaktični pripomočki igrače, namizne igre.

Vsa gradiva so objavljena v spletni učilnici za knjižnično dejavnost in so še vedno na voljo.

Neprecenljiv pa je bil čas za izmenjavo izkušenj in iskanje novih idej npr. za izvajanje zaključka bralne značke, za uporabo gradiva drugih avtorjev, preverjanje razumevanja avtorskih pravic, deljenje dobre prakse pri organizaciji delovanja učbeniškega sklada, preverjanje razumevanja zakonodaje oz. pravilnika o učbeniškem skladu …

Ob zaključku šolskega leta pa so naše misli že pri načrtovanju izvajanja knjižnične dejavnosti v prihodnjem šolskem letu. Tako vabljeni k prijavi na avgustovska srečanja šolskih knjižničarjev (spletne prijave so možne do 8. 7. 2021).

 

 

Skip to content