Knjižničarske novice

novice in strokovne informacije za knjižnjičarje

Strategija IFLA 2019-2024

Strategija IFLA 2019-2024
25. 8. 2021
dr. Mojca Rupar Korošec
Narodna in univerzitetna knjižnica
IFLA logotip

Na večini predavanj letošnje IFLA konference je bila strategija združenja navedena kot izhodišče za obravnavano tematiko. IFLA je trenutno strategijo gradila od spodaj navzgor. »Globalno vizijo« so namreč navdihnile delavnice s knjižničarji oziroma največje »skladišče idej« za ukrepe na področju knjižničarstva. V celotnem procesu izgradnje »globalne vizije«, ki je vodil do predstavitve Strategije IFLA 2019-2024 na WLIC 2019 v Atenah, so imele članice IFLA osrednjo vlogo pri njenem oblikovanju.

“Skladišče idej” je bilo vrhunec globalnega posvetovalnega procesa, ki ga je IFLA izvedla v okviru projekta Globalna vizija. Ta je v letih 2017-2018 združil več kot 30.000 ljudi iz 190 držav članic ZN, ki so si izmenjali prek 8.500 idej. Kot dinamičen vir zamisli je projekt zagotovil edinstven vir navdiha za strateško in vsakodnevno delo knjižničarjev. Mogoče je bilo raziskovati širok nabor domislic, ki so jih predložili kolegi z vsega sveta, in vsak od nas je lahko prispeval svoje ideje ter s tem vplivali na globalno knjižničarsko področje. Prav ta spletna platforma za zbiranje idej je z vključujočo razpravo oblikovala enoten načrt razvoja knjižničarstva za prihodnost, ki spodbuja oblikovanje pismene, informirane in participativne družbe.

Strategija IFLA 2019-2024
Upravni odbor IFLE je Strategijo IFLA 2019-2024, ki so jo oblikovali knjižničarji, potrdil 12. aprila 2019. Temeljni dokument zavezuje IFLO k udejanjanju sledečih delovanj:
Strategija: Načrt za prihodnost.
Struktura: Program za prihodnost.
Vizija: Močne in povezane knjižnice in knjižničarji.
– Poslanstvo: vrednote: Navdihujemo, povezujemo, vključujemo, omogočamo.
Poziv k ukrepanju: Strategija je rezultat idej in globalnega sodelovanja v knjižničarstvu.

IFLA se s štirimi strateškimi usmeritvami ter z njimi povezanimi ključnimi cilji zavezuje k povečanju lastnih zmožnosti za izpolnjevanje sedanjega in prihodnjega poslanstva:

  1. KREPITEV VLOGE KNJIŽNIC V SVETU
  2. SPODBUJANJE IN IZBOLJŠANJE STROKOVNEGA DELA
  3. POVEZOVANJE IN KREPITEV KNJIŽNIČNE IN INFORMACIJSKE DEJAVNOSTI
  4. IZBOLJŠANJE LASTNE ORGANIZACIJE

Struktura za uresničevanje strategije
Septembra 2019 so bile ustanovljene tri delovne skupine za preučitev upravnega odbora, strokovnih enot in strateških odborov, s pričakovanjem odgovorov na tri strateška vprašanja:

  • Ali je sedanja struktura najboljša za uresničevanje poslanstva, vizije, vrednot in strateških usmeritev IFLA?
  • Če ne, katera vprašanja je treba obravnavati?
  • Katere rešitve bi te probleme rešile ter ali so te rešitve trajnostne in skladne z vrednotami IFLA?

Rezultati opravljene ankete med članicami so pokazali njihovo razmišljanje o uspešnosti sedanje strukture upravljanja IFLE. Relativno visoka stopnja odgovorov kaže na močno vključenost članic v prihodnost organizacije. Odgovore je prispevalo 269 članov strokovnih enot IFLA (33-odstotna stopnja odzivnosti), ki so v povprečju vključeni 10 let, in 173 članov IFLA, ki niso člani strokovnih enot (12,7-odstotna stopnja odzivnosti), ki so v povprečju vključeni 12 let.

Iz rezultatov ankete so bili izpeljani naslednji poudarki:
– Člani združenja so ocenili, da struktura upravljanja IFLA omogoča veliko možnosti za sodelovanje pri vodenju ter da na splošno odraža širino in raznolikost knjižničarskega področja.
– Člani IFLA so se strinjali, da morajo biti vse predlagane spremembe strukture upravljanja finančno vzdržne, zagotoviti morajo organizacijsko stabilnost, obravnavati regionalno zastopanost, širše odpreti vrata sodelovanju in vključevanju ter omogočati strokovno rast novih vodij.
– Poleg vprašanj strukture so člani IFLA menili, da so pomembni tudi preglednost, komunikacija in sodelovanje.

29. novembra 2019 je IFLA izdala obvestilo Struktura za uresničevanje strategije: novosti v zvezi s pregledom upravljanja IFLAStruktura za uresničevanje nove strategije se močno opira na prispevke članic, kar odraža zavezanost k upoštevanju povratnih informacij in mnenj knjižničarstva. Aprila 2020 se je sestal Upravni odbor IFLE ter na podlagi rezultatov svojega dosedanjega dela in ankete med člani naredil naslednje korake k oblikovanju končnega predloga. Predstavil jih je na generalni skupščini avgusta 2020, s čemer je potrdil nenehna prizadevanja k oblikovanju konkretnih predlogov za spremembe.

Strategijo lahko preberete v slovenskem prevodu, ki ga je lani pripravila Narodna in univerzitetna knjižnica. Povezani se bomo lahko uspešno odzivali na potrebe svetovne knjižnične in informacijske skupnosti!

Skip to content