Knjižničarske novice

novice in strokovne informacije za knjižnjičarje

Število prebivalcev po občinah in knjižničnih območjih

18. 5. 2021

Statistični urad Republike Slovenije je 14. maja objavil podatke o številu prebivalcev v Republiki Sloveniji na dan 1. 1. 2021. V Nuku smo na podalgi teh podatkov pripravili tabelarni pregled števila prebivalcev po občinah znotraj knjižničnih območij. Ti podatki so podlaga za izračune stanja knjižnične dejavnosti za splošne knjižnice. Podatki Surs so dostopni na povezavi
Podatki po občinah in knjižničnih območjih pa so v prilogi.

Novico pripravila: Milena Bon (Narodna in univerzitetna knjižnica)
Naslovna fotografija: Pixabay

Skip to content