Knjižničarske novice

novice in strokovne informacije za knjižnjičarje

Navodilo za izločanje in odpis gradiva

Navodilo za izločanje in odpis gradiva
16. 2. 2024
Tereza Poličnik Čermelj
Canva (ustvarjeno)

Na podlagi Zakona o knjižničarstvu (2001) je ravnatelj Narodne in univerzitetne knjižnice (v nadaljevanju NUK) 6. februarja 2024 spremenil Navodilo za izločanje in odpis gradiva (2024). Spremembe so plod naloge, ki jo je za strokovni izpit pripravil Miha Praprotnik (2023) in jih je že najavil na decembrski predstavitvi v NUK na tečaju Novosti v knjižničarstvu (Praprotnik, 2023).

Največja sprememba Navodila je, da knjižnice ne pošiljajo več na seznamih vsega zastarelega odpisanega gradiva, ampak samo sloveniko, kot jo pojmuje Zakon o knjižničarstvu. Zakon pravi, da nacionalna knjižnica »zbira, obdeluje, hrani in posreduje temeljno nacionalno zbirko vsega knjižničnega gradiva v slovenskem jeziku, o Sloveniji in Slovencih, slovenskih avtorjev, slovenskih založb, pripadnikov italijanske in madžarske narodne skupnosti, romske skupnosti in drugih manjšinskih skupnosti v Sloveniji (Slovenika)…« (ZKnj-1, 2001, 33. člen).

Sloveniko pojmujemo v najširšem smislu, kar pomeni, da knjižnice na sezname odpisanega gradiva vključijo tudi publikacije slovenskih avtorjev, ki so izšle v tujini samostojno ali objavljene avtorske prispevke v mednarodnih zbornikih, ali posamezna poglavja v učbenikih ali enciklopedijah, članke v revijah in podobno. Prav tako naj vključijo vse publikacije, ki so izšle v tujini in govorijo o Sloveniji ali Slovencih. Takšne publikacije so se nam največkrat izmuznile, saj na podlagi bibliografskih podatkov nismo mogli publikacije identificirati kot sloveniko.

Ker se knjižnicam večinoma z odpisom mudi in ker pošiljajo letno do 90.000 naslovov odpisanega gradiva, je za najbolj učinkovit in hiter pregled ter izbor gradiva, kar je tako v interesu NUK in tudi knjižnic najboljši izpis Z-SEZ-12 – Seznam odpisanega gradiva (ponudba), ki nedvoumno preverja in identificira zapise in zalogo v sistemu COBISS. Poslan mora biti kot priponka v besedilni obliki. Program primerja obe bazi podatkov s pomočjo ID zapisov in poišče gradivo, ki ga NUK še nima vnesenega v sistem COBISS in sloveniko, ki jo hrani samo v enem izvodu. Prav tako poišče vse poškodovane, založene, izgubljene ali fotokopirane publikacije, ki jih NUK želi nadomestiti.

Za lažjo pripravo seznamov knjižnicam priporočamo, da odpisano sloveniko označijo v inventarnih opombah enaznačno, najbolje s kodo iz lokalnega šifranta (npr. slo ali nuk).

Če knjižnica še nima gradiva v sistemu COBISS, potem v NUK še vedno lahko pošlje abecedno imenski seznam odpisanega gradiva, saj tudi NUK nima vsega gradiva vnesenega v sistem in ga preverja v javnih katalogih, urejenih po značnicah.

Po več kot treh desetletjih od razpada Jugoslavije v NUK več ne dopolnjujemo zbirke »jugoslavike«, ki smo jo do leta 1991 prejemali z obveznim izvodom. Z odpisanim gradivom smo do sedaj nadomeščali izgubljene ali poškodovane publikacije in postavili tiste, ki jih z obveznim izvodom nismo prejeli.
Tudi zastarele tuje publikacije smo v NUK do sedaj s seznamov odpisanega gradiva izbrali le izjemoma, zato menimo, da se bo nam z ukinitvijo povečala možnost izbora slovenike, ki je izšla v tujini in jo nismo uspeli poiskati.

Vabimo vas k branju Navodila in napotkov na naši spletni strani: Izločanje in odpis knjižničnega gradiva.

Viri:

Navodilo za izločanje in odpis knjižničnega gradiva. (2024). Narodna in univerzitetna knjižnica https://www.nuk.uni-lj.si/sites/default/files/dokumenti/2024/Navodila_za_izlocanje_in_odpis_knjiznicnega_gradiva-cistopis-6.2.2024.pdf

Praprotnik, M. (2023). Odpisni seznami za NUK. Predavanje v okviru programa izobraževanja NUK Novosti v knjižničarstvu, 12. dec. 2023. Evidenca dotoka in inventarizacija monografskih publikacij (uni-lj.si) in Odpisni seznami gradiva za NUK (youtube.com)

Praprotnik, M. (2023). Pridobivanje knjižničnega gradiva v Narodni in univerzitetni knjižnici: dopolnjevanje knjižnične zbirke z odpisanim gradivom drugih knjižnic: pisna naloga za bibliotekarski izpit. Ljubljana: [M. Praprotnik]. 32, VI str. dLib.si – Pridobivanje knjižničnega gradiva v Narodni in univerzitetni knjižnici

Zakon o knjižničarstvu (ZKnj-1). (2001). Uradni list RS, št. 87/2001, 96/2002-ZUJIK, 92/2015.

Skip to content