Knjižničarske novice

novice in strokovne informacije za knjižnjičarje

Sprejeti strateški dokumenti s področja visokega šolstva, znanstvenoraziskovalne in inovacijske dejavnosti ter izobraževanja odraslih

Sprejeti strateški dokumenti s področja visokega šolstva, znanstvenoraziskovalne in inovacijske dejavnosti ter izobraževanja odraslih
24. 3. 2022
dr. Mojca Rupar Korošec
Narodna in univerzitetna knjižnica
Logotip portala GOV.SI

Portal GOV.SI je objavil novico, da so bili v Državnem zboru 23. marca 2022 sprejeti trije strateški dokumenti; Nacionalni program visokega šolstva 2030, Resolucija o znanstvenoraziskovalni in inovacijski strategiji Slovenije 2030 in Nacionalni program izobraževanja odraslih v Republiki Sloveniji za obdobje 2022-2030.

Nacionalni program visokega šolstva 2030 je strateško in razvojno naravnan dokument, ki je bil pripravljen s širokim konsenzom strokovne in zainteresirane javnosti. Vsebina je zgrajena iz petih pomembnih sklopov: družbeni razvoj in visokošolski sistem, zakonodaja in financiranje, kakovost, internacionalizacija in digitalizacija.
Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport bo v prihodnje pripravilo področne akcijske načrte uresničevanja nacionalnega programa, v katerih bodo opredeljeni plan aktivnosti, terminski plan izvedbe ter mehanizmi in viri financiranja.

Resolucija o znanstvenoraziskovalni in inovacijski strategiji Slovenije 2030 postavlja nove temelje za razvoj znanstvenoraziskovalne in inovacijske dejavnosti v tem desetletju. Dokument je nastal v dialogu s širokim krogom deležnikov, tako strokovne kot splošne javnosti.

Nov Nacionalni program izobraževanja odraslih zajema formalno izobraževanje in neformalno učenje odraslih, dejavnosti v podporo in razvojno raziskovalno delo za vse, ki so izpolnili osnovnošolsko obveznost oziroma so stari vsaj 15 let. Pri pridobivanju javnoveljavne izobrazbe se dokument omejuje na izobraževanje odraslih po programih osnovnošolskega, poklicnega, srednjega strokovnega, gimnazijskega in višjega strokovnega izobraževanja.

Skip to content