Knjižničarske novice

novice in strokovne informacije za knjižnjičarje

Medknjižnična izposoja NUK

Medknjižnična izposoja NUK
17. 10. 2023
dr. Gorazd Vodeb
Narodna in univerzitetna knjižnica
Arhiv NUK

V sodelovanju je moč! Če želijo vaši uporabniki gradivo, ki ga ni moč dobiti v vaši knjižnici, ali celo v nobeni drugi knjižnici v Sloveniji, tudi ne na odprtem internetu oziroma ni vključeno v vaše licenčne elektronske vire, vam lahko pomagamo v oddelku za medknjižnično izposojo Narodne in univerzitetne knjižnice.

Kakšne so storitve medknjižnične izposoje v NUK?


Medknjižnična izposoja knjižničnega gradiva NUK

NUK ima največjo knjižnično zbirko v Sloveniji, predvsem gre za sloveniko, jugoslaviko in drugo tuje gradivo vključno z licenčnimi elektronskimi viri.

Knjižno gradivo iz svoje zbirke izposojamo po pošti knjižnicam po Sloveniji in po svetu, v elektronski obliki pa ga posredujemo, ko nam to dopuščajo avtorskopravne omejitve.

Članke, poglavja iz knjig, prispevke iz zbornikov ipd. vam posredujemo kot fotokopije po pošti, večino pa v elektronski obliki.

Preko storitve »E-books on demand« (EOD, elektronske knjige po naročilu) lahko v COBISS+ naročite elektronsko kopijo knjig, ki so bile natisnjene v obdobju med letoma 1500 in 1945, saj avtorskopravne omejitve zanje več ne veljajo. Dodatno lahko naročite tudi tiskane izvode omenjenih knjig (»Print on demand« – POD, tisk na zahtevo).

Iz naših licenčnih elektronskih virov lahko posredujemo članke in elektronske knjige, vendar smo pri tem omejeni na neprofitne organizacije v Slovenji zaradi določil licenčnih pogodb z založniki.

Rok dobave je okvirno 1-3 delovne dni.

Medknjižnična izposoja iz tujih knjižnic
NUK je del mednarodne medknjižnične izposoje, saj sodeluje z vsemi pomembnejšimi knjižnicami po svetu. Vključeni smo v sistem OCLC Resource Exchange, v katerem sodeluje preko 10.000 knjižnic iz ZDA, Evrope in drugod po svetu. Preko sistema lahko naročimo več sto milijonov naslovov gradiva, zaloga obsega preko milijardo enot. Sistem podpira medknjižnično izposojo od iskanja knjižnice s prostim gradivom, evidenc poslanih in prejetih naročil, poračunavanja stroškov, do varnega posredovanja gradiva v elektronski obliki preko spleta (Article Echange) itn. Varni način posredovanja gradiva uporabljamo tako za prejem kot tudi za posredovanje našega gradiva naročnikom v tujini in Sloveniji. Sodelujemo tudi v podobnem sistemu Subito, ki vključuje nemške, avstrijske, kitajske in švicarske knjižnice. Sistem uporablja posebno zaščito posredovanega gradiva v elektronski obliki (angl. Digital Rights Management System). Kot že rečeno, pa sodelujemo tudi s knjižnicami po svetu, ki niso vključene v omenjena sistema. V teh primerih stroške poračunavamo s posebnimi kuponi, ki jih izdaja mednarodno združenje knjižnic IFLA.

Sodelovanje v svetovni mreži knjižnic nam omogoča, da lahko pridobimo praktično vsako publikacijo, ki je kdaj koli izšla.

Knjižno gradivo si iz tujine izposodimo po navadni pošti, prizadevamo pa si čim več gradiva pridobiti po elektronski poti. Zadnje čase nam namreč poslovanje z državami izven EU otežujejo carinski postopki in povečani poštni stroški. Dobavni roki so lahko tudi do 10 dni.

Članke, poglavja iz knjig, prispevke iz zbornikov ipd. pa lahko v elektronski obliki pridobimo celo že v nekaj urah. Pri tem ni odveč omeniti, da imajo knjižnice dobaviteljice urejene avtorske pravice z založniki. Praviloma so za uporabnike stroški za posamezni članek celo nižji kot pa pri neposrednem nakupu člankov pri založniku na spletu.

Med epidemijo koronavirusa so zlasti knjižnice iz ZDA začele preizkušati možnosti za posredovanje elektronskih knjig. Pri tem so prišle že tako daleč, da jih lahko v nekaterih primerih res posredujemo. Razvoj medknjižnične izposoje po svetu gre sicer v smeri čim večjega obsega posredovanje gradiva po elektronski poti, saj se tako izognemo nepotrebnim poštnim stroškom in zamudnim carinskim postopkom.

Naročila za gradivo sprejemamo tako po elektronski pošti, spletnem obrazcu kot tudi preko modula COBISS/Medknjižnična izposoja. Uporaba modula COBISS/Medknjižnična izposoja za naročanje gradiva iz NUK je sicer zaželena, ni pa nujna.

Za informacije o rokih dostave, cenah, naročilih itn. nas kontaktirajte po telefonu 01/2001 141 ali po elektronski pošti na illnuk@nuk.uni-lj.si

Cenik medknjižnične izposoje je dostopen na spletni strani NUK.

Več o medknjižnični izposoji na spletni strani in o storitvi EOD pa na povezavi.

 

Skip to content