Knjižničarske novice

novice in strokovne informacije za knjižnjičarje

Spodbujanje pismenosti učencev ob pomoči šolskih knjižničarjev

Spodbujanje pismenosti učencev ob pomoči šolskih knjižničarjev
9. 3. 2023
Milena Bon
Narodna in univerzitetna knjižnica

Elizabeth Hutchinson v članku z naslovom Boosting Students’ Literacy Skills With Help From the School Librarian priporoča učiteljem, da vzpostavijo dober odnos s šolskim knjižničarjem, da bi na vseh vsebinskih področjih, v celotnem kurikulumu, podprli opismenjevanje učencev.

Dvig ravni pismenosti je bila vedno prednostna naloga šol, po pandemiji pa še toliko bolj. Pismenost je temeljna veščina, ki jo je mogoče uporabiti pri vseh predmetih. Učenci, ki so pismeni, lažje poiščejo prave informacije, jih bolje razumejo, posledično pa lahko globlje razumejo vsak šolski predmet. Splošno znano je, da je bolj verjetno, da bo pismen učenec postal tudi samozavesten, samomotiviran in samostojen učenec.

Šolski knjižničarji so imeli vedno pomembno vlogo pri spodbujanju pismenosti – zlasti z branjem za užitek oziroma prosti čas. Učenci, ki veliko berejo, se bolje učijo ter imajo boljše besedišče in hkrati branje spodbuja tudi njihovo domišljijo.

Šolski knjižničarji imajo na voljo precej virov v dokumentu IFLA School Library Guidelines (slov. Smernicah IFLA za šolske knjižnice in FOSIL-u (model procesa raziskovanja z osnovnim okvirom spretnosti), ki omogočajo podporo učiteljem v celotnem kurikulumu. FOSIL je brezplačen in ga je mogoče uporabljati po vsem svetu za starostno obdobje učencev od 4 do 18 let.

 

Skip to content