Knjižničarske novice

novice in strokovne informacije za knjižnjičarje

Spodbujanje dobrega počutja na delovnem mestu za knjižničarje

Spodbujanje dobrega počutja na delovnem mestu za knjižničarje

Na blogu Press Reader je objavljen prispevek z naslovom Combating burnout: Fostering workplace wellness for librarians, katerega tema je zdravje oziroma dobro počutje zaposleni v knjižnicah na delovnem mestu.

Ključne ugotovitve:

 • Zaposleni v knjižnicah so najpomembnejši del vsake knjižnice, zato je njihovo zdravje in dobro počutje ključnega pomena.
 • Celoviti programi zdravja in dobrega počutja v knjižnicah lahko povečajo angažiranost in zadovoljstvo zaposlenih.
 • Pri oblikovanju politik, ki vplivajo na dobro počutje knjižničnega osebja, je treba upoštevati več dejavnikov:
  • Ergonomsko primerna delovna mesta, po potrebi z nabavo priporočene opreme.
  • Pravično plačilo za vse zaposlene, ne glede na izobrazbo.
  • Spodbujanje izrabe dopusta in odklopa od dela v prostem času.
  • Možnost fleksibilnega dela in dela na daljavo, kjer je to možno.
  • Zagotavljanje zasebnega prostora za sprostitev.
 • Zaposleni v knjižnicah se morajo naučiti učinkovito upravljati svoj čas in postavljati meje, da ohranijo svoje dobro počutje.

Osredotočenost na zdravje in dobro počutje zaposlenih v knjižnicah ne koristi le njim, ampak omogoča knjižnicam, da učinkoviteje služijo svojim uporabnikom na dolgi rok.

Skip to content