Knjižničarske novice

novice in strokovne informacije za knjižnjičarje

Splošne knjižnice lahko pomagajo premostiti digitalno vrzel: poročilo o projektu digitalne vključenosti prebivalcev v okrožju Oxfordshire

Splošne knjižnice lahko pomagajo premostiti digitalno vrzel: poročilo o projektu digitalne vključenosti prebivalcev v okrožju Oxfordshire
21. 7. 2021
Milena Bon
Narodna in univerzitetna knjižnica

Pobuda za projekt je zrasla ob opazovanju realnosti vsakodnevne potrebe po digitalni pomoči uporabnikom splošnih knjižnic. Zaradi vedno več osnovnih storitev, ki so državljanom dostopne prek spleta, se veliko ljudi za pomoč obrača na zaposlene v splošnih knjižnicah. Največkrat zato, da jim bi ti pomagali dostopati do platform e-uprave, e-bančništva in iskanja zaposlitve. Zaposleni v knjižnicah pa poročajo, da za tovrstno pomoč porabijo 50-70 % delovnega časa.
Danes bi bilo samo po sebi umevno, da imajo dostop do digitalnega sveta vsi. Raziskovalna skupina je žal ugotovila, da je še vedno veliko ljudi digitalno izključenih. Rezultate raziskave v splošnih knjižnicah okrožja Oxfordshire so vključili v pričujoče poročilo, osredotočeni so bili na dve temi:

(1) raziskovanje dnevne vloge knjižnic v našem digitalnem svetu;

(2) razumevanje izkušenj digitalne izključenosti skozi opazovanja in podatke o uporabnikih računalnikov v knjižnici in iskalcih digitalne pomoči.

Na podlagi ugotovitev o tem, kdo uporablja knjižnice za digitalne potrebe in kaj knjižnice počnejo za njihovo reševanje, so pripravili več priporočil o tem, kako bolje obravnavati digitalno izključenost in knjižnicam omogočiti, da izpolnjujejo vlogo, ki jo že opravljajo. Za primer: izboljšati je treba digitalno znanje knjižničnega osebja, zato da je osebje pripravljeno na velik obseg in zapletenost prošenj uporabnikov za pomoč v digitalnem svetu. Preberite več o projektu The Oxfordshire Digital Inclusion Project Report, poročilu in ugotovitvah raziskave ter priporočilih Public libraries can help bridge the digital divide: Oxford report, saj marsikaj lahko prezrcalimo tudi v naše okolje.

Skip to content