Knjižničarske novice

novice in strokovne informacije za knjižnjičarje

Splošne knjižnice kot promotorji in ponudniki identitete, vrednot in zgodb

Splošne knjižnice kot promotorji in ponudniki identitete, vrednot in zgodb

V prispevku z naslovom Public libraries as accelerators and providers of identity, values and narratives. Agenda 2030 and Open science Elisabet Rundqvist piše o tem, kaj lahko kultura in še posebej knjižnice prispevajo k skupnim prizadevanjem za boj proti grozeči prihodnosti podnebnih sprememb. Knjižnice lahko uporabnikom pomagajo najti identiteto, vrednote in pripovedi.

Knjižnice so vedno zagotavljale zgodbe o družbi. Skozi zgodbe komunicirajo s preteklostjo, sedanjostjo in prihodnostjo. Zgodbe kot način komuniciranja lahko spremenijo prepričanja, življenjski cilji pa povezujejo ljudi med seboj skozi čas. Knjižnice in zgodbe lahko nudijo tolažbo, upanje in alternativne načine razmišljanja o lastnem življenju, naši družbi.

Navaja tudi primer švedske knjižnice, ki deluje kot katalizator za uporabnike, da raziskujejo in uporabljajo lastne vire za povezovanje s cilji trajnostnega razvoja ter sprejemajo lastne odločitve in razmišljajo o spremembi življenjskega sloga – način, kako knjižnica »živi« Agendo 2030, uporabnike seznani s temo, ponudi prostor in nekaj fizičnih predmetov, okoli katerih se lahko zberejo, da olajšajo pogovor in gradijo razumevanje ter po možnosti pripoved o tem, kaj je treba spremeniti.

Več o načinih, kako uresničevati Agendo 2030 s pomočjo knjižnic, o občanski znanosti, 10 načel državljanske znanosti  … preberite v članku.

Skip to content