Knjižničarske novice

novice in strokovne informacije za knjižnjičarje

Splošne knjižnice in spretnosti v letu 2022

Splošne knjižnice in spretnosti v letu 2022

Na voljo so najnovejši podatki o splošnih knjižnicah in digitalnih veščinah v Evropi za leto 2022! V PL2030 so pripravili preglednice ključnih statističnih podatkov o splošnih knjižnicah skupaj z evropskimi podatki DESI (Digital Economy and Society Index) za države članice EU, v sodelovanju z nacionalnimi partnerji ter Mednarodno zvezo knjižnic (IFLA) in njenim Zemljevidom knjižnic po svetu.

Preglednice prikazujejo število knjižnic, uporabnikov knjižnic, izposoj knjig ter število knjižničnih delavcev. Poleg tega izpostavljajo nacionalno statistiko o odstotku ljudi z osnovnimi digitalnimi veščinami, rednih uporabnikih interneta, ženskah strokovnjakinjah za IKT in še več.

Ob upoštevanju naraščajoče vloge knjižnic pri digitalnih storitvah in tehnologijah v času hitre digitalne preobrazbe so ti pregledi držav dragocen vir, ki poudarjajo podobnosti in razlike v lokalnih ter nacionalnih kontekstih po Evropi.

Leto 2022 je še posebej zanimivo za zbiranje podatkov, saj je prvo leto po covidu-19, ko so se knjižnice po vsej Evropi začele v celoti odpirati javnosti. Odkrijte podatke o splošnih knjižnicah in digitalnih veščinah Evrope v letu 2022!

Skip to content