Knjižničarske novice

novice in strokovne informacije za knjižnjičarje

Specialna knjižnica Narodne galerije

Specialna knjižnica Narodne galerije
29. 8. 2022
Nataša Ciber
Narodna galerija
Stavba Narodne galerije (foto: Janko Dermastja)

Knjižnica Društva Narodna galerija se je osnovala v predvojnem času, uradno pa je bila ustanovljena leta 1946, ko je Narodna galerija postala državna ustanova. Gradivo je bilo tedaj namenjeno le interni uporabi, zanj je do leta 1963 skrbel kustos, nato pa je delo prevzel uslužbenec, ki je poleg knjižnične zbirke upravljal tudi fototeko. Galerijska knjižnica je sprva skrbela za različne zbirke, ki so kasneje postale del dokumentacijskega oddelka, še vedno pa upravlja s hemeroteko, ki je bila zasnovana že ob ustanovitvi galerije.

Poslopje
Slika 1: Ravnikarjevo krilo, v katerem so tudi prostori knjižnice (foto: Janko Dermastja)

Prve prostore je knjižnica imela v palači Narodnega doma, ob selitvi v novo krilo leta 1994/1995 je dobila svojo čitalnico in skladišče, leta 2021 pa se je povečala za dodaten prostor.

Čitalnica
Slika 2: Pogled v čitalnico (foto: Nataša Ciber)

Knjižnična zbirka obsega okoli 45.000 publikacij in drugih informacijskih virov, ki se vsebinsko navezujejo na zbirke Narodne galerije, na umetnostno dediščino slovenskega etničnega ozemlja in srednjeevropskega kulturnega prostora. Zastopana znanstvena področja so predvsem umetnostna zgodovina, muzeologija, muzejska ter likovna pedagogika in konservatorstvo ter restavratorstvo. Knjižnica zbirko gradi z nakupi, izmenjavo publikacij z domačimi in s tujimi ustanovami, pomemben delež pa predstavljajo še donacije in volila.

Knjiga
Slika 3: Ilustracija Ivane Kobilca v enciklopediji Die österreichisch.ungarische Monarchie in Wort und Bild iz leta 1901 (foto: Nataša Ciber)

Galerijska knjižnica na svojih policah hrani tudi zasebne zbirke, kot so na primer knjižnice slikarja in galerijskega restavratorja Mateja Sternena, umetnostnega zgodovinarja Anteja Gabra, prof. Marjana in Bogomile Pogačnik, dr. Anice in dr. Emilijana Cevca.

Knjižnica ima svoje prostore na Puharjevi ulici 9 v Ljubljani. Čitalnica je za javnost odprta od torka do petka med 11. in 13. uro, članarine se ne zaračunava.

Skip to content