Knjižničarske novice

novice in strokovne informacije za knjižnjičarje

Šolske knjižnice v letu 2018

Šolske knjižnice v letu 2018
3. 8. 2020
Gregor Škrlj
Narodna in univerzitetna knjižnica

Šolske knjižnice v Sloveniji so obvezen del vzgojno-izobraževalnih zavodov in izvajajo knjižnično dejavnost, potrebno za izvajanje javne službe na področju vzgoje in izobraževanja. Šolska knjižnica je fizični in digitalni učni prostor šole, s storitvami omogoča in podpira učenje, poučevanje ter uporabnike (učence, dijake …) navaja na samostojno učenje.

Kako in na kakšen način delujejo šolske knjižnice, se na zakonski podlagi preverja po obdobjih. Meritve so se izvajale v sistemu BibSiSt, s pomočjo katerega NUK že več let izvaja meritve tudi za vse druge vrste knjižnic. Šole so do vprašalnika dostopale na spletnem naslovu. Infografika s predstavljenimi statističnimi podatki je dostopna na povezavi.

 

 

Skip to content