Knjižničarske novice

novice in strokovne informacije za knjižnjičarje

Šolska knjižnica kot središče branja in stičišče medpredmetnega povezovanja

Šolska knjižnica kot središče branja in stičišče medpredmetnega povezovanja
16. 12. 2022
Romana Fekonja
Zavod RS za šolstvo

V projektu OBJEM – bralna pismenost in razvoj slovenščine je nastala tudi publikacija Šolska knjižnica kot središče branja in stičišče medpredmetnega povezovanja.

V publikaciji Šolska knjižnica kot središče branja in stičišče medpredmetnega povezovanja so zbrane vsebinske ugotovitve razvojnega projekta OBJEM za področje šolske knjižnice oz. posodobljena vloga šolske knjižnice.
Projekt je razvijal didaktične pristope na vseh štirih vsebinskih področjih: dvig ravni bralne pismenosti in razvoj slovenščine kot učnega jezika, posodobljena vloga šolske knjižnice, slovenščina kot drugi jezik in diagnostični pripomočki za prepoznavanje ravni bralne pismenosti.

V projektu so delovali strateški tim, razvojni tim in delovni timi, v katerih so sodelovali predstavniki Zavoda RS za šolstvo (ZRSŠ), fakultet, ravnatelji ter strokovni delavci VIZ.

Na voljo v Digitalni bralnici Zavoda RS za šolstvo, na voljo pa so tudi druge publikacije tega projekta.

V posebni znanstveni publikaciji z naslovom Pogled na šolo 21. stoletja v duhu kompetenc in pismenosti (dostopno v Digitalni bralnici Zavoda RS za šolstvo) sta objavljena tudi dva prispevka in sicer Model kakovostne šolske knjižnice: zasnova in uresničevanje v praksi (dr. Polona Vilar in dr. Vlasta Novak Zabukovec) ter Kakovostna šolska knjižnica v vrtcu (dr. Polona Vilar in dr. Dragica Haramija).

Skip to content