Knjižničarske novice

novice in strokovne informacije za knjižnjičarje

Sodelujte z nami

Vabimo vas, da se nam pridružite pri obveščanju in informiranju bralcev z novicami s področja bibliotekarstva in informacijske znanosti. Sodelujete lahko z novicami:

  • o strokovnih informacijah, 
  • o primerih iz prakse, 
  • o objavljenih strokovnih in znanstvenih besedilih oziroma publikacijah,
  • o vabilih na izobraževanja, tečaje, kongrese, dogodke,
  • o poročilih že zaključenih dogodkov (kongresih, srečanjih, sestankih ipd.)

z obvestili, intervjuji ter strokovnimi članki. 

Uredništvo presodi, ali članek vsebinsko ustreza. Na portalu ne objavljamo člankov, katerih vsebina ne sodi v domeno knjižničarske stroke, ampak v druga področja humanistike ali družboslovja (zgodovina, etnologija, umetnostna zgodovina ipd.).

V kolikor vas na portalu kaj navdušuje ali moti, imate predloge za izboljšave ali spremembe, nam to prosimo sporočite na elektronski naslov knjiznicarske.novice@nuk.uni-lj.si.
Vsaka vaša pohvala in pripomba bo dobrodošla. Tudi če se vam med branjem in brskanjem po portalu utrnejo kakšne ideje, pomisleki, vprašanja, bomo zelo veseli, če boste  to deliti z nami. Veseli bomo vseh odzivov.


Navodila avtorjem za pisanje novic

Avtorji naj novico (informacijo, obvestilo, najavo izobraževanja ali dogodka, poročilo ipd.) za objavo pošljejo v besedilni datoteki. Avtorji zagotavljajo, da besedilo še ni bilo objavljeno in tudi ni v postopku recenziranja pri drugem ponudniku.   

Naslov novice naj odraža temo novice in naj bo kratek, jasen, enostaven in informativen. Besedilo novice naj bo napisano strokovno, jezikovno in slogovno neoporečno, z vsemi pomembnimi podatki. V besedilu so lahko tudi povezave URL, ki naj bodo delujoče (povezave na zanimivosti, originalno besedilo ipd.). Pri navajanju povezav navedite opisna imena ali kontekst za vse povezave. Imena naj se med seboj v prispevku jasno razlikujejo. Osebe, ki uporabljajo podporno tehnologijo (in hkrati za vse nas) je ta način bolj ustrezen za lažje krmarjenje po vsebini. Primera dobre navedbe povezave: »Ena oblika so video tečaji na spletnem portalu YouTube kanala COBISS.« ali »Več informacij si lahko preberete na spletni strani Narodne in univerzitetne knjižnice.« Primeri slabe navedbe so tisti, ki niso jasno opisani in vsebujejo preproste izraze kot so: na spletni strani, na povezavi, tukaj, tu, več, arhiv ipd. Primer: »Podatke pridobite na sledeči povezavi.« ali »Več o knjižnici si lahko preberete tukaj  

Zaželeno je, da avtorji pošljejo tudi fotografijo, ki bo služila kot naslovna slika objave. Za ustrezno ureditev avtorskih pravic na slikovnem materialu, ki ga prejme uredništvo skupaj s člankom, so odgovorni avtorji sami.  Navedejo tudi kratko novico (stavek), ki se pokaže pod naslovom na portalu. 

Na koncu prispevka naj bodo vsi avtorji navedeni z imenom in priimkom ter ustanovo, kjer so zaposleni. Podpisani odgovarjajo tudi za verodostojnost zapisanega v članku. 

Gradivo pošljite na e-naslov knjiznicarske.novice@nuk.uni-lj.si. 

Z oddajo prispevka uredništvu vsi podpisani avtorji soglašajo z objavo na Portalu Knjižničarske novice.   

Uredništvo po prejemu prispevka presodi, ali je ta vsebinsko ustrezen za objavo na portalu in o tem obvesti avtorja. 


Navodila avtorjem za pisanje strokovnih člankov

Strokovni prispevki morajo imeti poleg besedila članka še naslednje elemente:

  • naslov,
  • izvleček,
  • ključne besede v slovenščini ter
  • citirane in navedene uporabljene vire in literaturo.

Avtor oziroma avtorji morajo poskrbeti za pravilnost besedila ter pravilno rabo strokovne terminologije. Avtor naj preveri, da besedilo še ni bilo objavljeno in tudi ni v postopku recenziranja pri drugem ponudniku.

Naslov prispevka naj bo jasen, enostaven in informativen. Odražati mora temo prispevka, lahko pa je dopolnjen s podnaslovom.

Izvleček naj vsebuje največ 200 besed in je umeščen takoj za navedbo avtorjev prispevka, sledi mu še navedba ključnih besed. Izvleček naj bo napisan v 3. osebi množine in naj predstavi zgolj tematiko prispevka. Oblikovan naj bo v enem odstavku.

Dolžina celotnega prispevka naj ne presega 20.000 znakov (vključno s presledki). Članek lahko poleg besedila vsebuje tudi preglednice (tabele) in slike (grafikone, fotografije ipd.). Vsaka preglednica oziroma slika naj ima zaporedno številko in naslov. Njihovo številčenje naj bo zaporedno, z arabskimi številkami od začetka do konca besedila (npr. Slika 1: Naslov slike). Če avtor prispevka ni hkrati tudi avtor preglednice oziroma slike, mora biti ob sliki oziroma preglednici ustrezno naveden tudi njen avtor oziroma vir. Če je slika oziroma preglednica prevzeta iz drugega vira, le-tega ustrezno navedemo za njenim naslovom v oklepaju. Če pa slika oziroma preglednica ni prevzeta iz že objavljenega vira, se za njenim naslovom v oklepaju navede njen avtor, npr.: Slika 1: Naslov slike (avtor: Janez Novak). Za ustrezno ureditev avtorskih pravic na slikovnem materialu, ki ga prejme uredništvo skupaj s člankom, so odgovorni avtorji sami.

Pri navajanju povezav navedite opisna imena ali kontekst za vse povezave. Imena naj se med seboj v prispevku jasno razlikujejo. Osebe, ki uporabljajo podporno tehnologijo (in hkrati za vse nas) je ta način bolj ustrezen za lažje krmarjenje po vsebini. Primera dobre navedbe povezave: »Ena oblika so video tečaji na spletnem portalu YouTube kanala COBISS.« ali »Več informacij si lahko preberete na spletni strani Narodne in univerzitetne knjižnice.« Primeri slabe navedbe so tisti, ki niso jasno opisani in vsebujejo preproste izraze kot so: na spletni strani, na povezavi, tukaj, tu, več, arhiv ipd. Primer: »Podatke pridobite na sledeči povezavi.« ali »Več o knjižnici si lahko preberete tukaj

Citiranje in navajanje literature
Pri navajanju virov in literature je potrebno upoštevati 7. izdajo standarda APA. V pomoč so navodila na spletni strani Navodila za citiranje. Seznam literature na koncu prispevka se oblikuje po abecedi. Virov ne številčimo in ne označujemo. Seznam navedenih virov in literature na koncu prispevka naj bo levostransko poravnan z visečim zamikom pri posameznem viru.

Avtorstvo prispevka
Na koncu prispevka naj bodo vsi avtorji navedeni z imenom in priimkom ter ustanovo, kjer so zaposleni. Podpisani odgovarjajo tudi za verodostojnost zapisanega v članku. Prispevek je mnenje avtorja in ne izraža stališč uredništva.

Oddaja prispevkov 
Besedilo mora biti oddano v wordovi datoteki. Avtor oziroma avtorji naj prispevek pošljejo na e-naslov knjiznicarske.novice@nuk.uni-lj.si. Z oddajo prispevka uredništvu avtor soglaša z njegovo objavo na Portalu Knjižničarske novice. 

Uredništvo po prejemu prispevka presodi, ali je ta vsebinsko ustrezen za objavo na portalu in obvesti avtorja.

Skip to content