Knjižničarske novice

novice in strokovne informacije za knjižnjičarje

Smjernice za pristupačnost narodnih knjižnica

Smjernice za pristupačnost narodnih knjižnica

Hrvaška knjižnica za slepe in Knjižnica in čitalnica “Fran Galović” Koprivnica sta se odločili, da bosta skupaj izdali prevod finskih smernic za dostopnost splošnih knjižnic, ki je prvi te vrste na Hrvaškem. Posamezne dele so prilagodili hrvaškim razmeram in jih uskladili oziroma opremili s sklicevanjem na hrvaška priporočila in zakonodajo (predvsem v prilogi 2).

Smernice za dostopnost splošnih knjižnic so praktičen vodnik za splošne knjižnice, ki daje splošne in podrobne nasvete, kako poskrbeti za različne uporabnike knjižnic, predvsem za invalide, marginalizirane družbene skupine, od vključevanja prebivalcev lokalne skupnosti v razvoj knjižničnih storitev, preko prepoznavanja omejitev v mobilnosti in dostopnosti prostora ter opreme, informacijsko-komunikacijske tehnologije do uporabe večjezičnosti, različnih pismenosti in večkanalnega komuniciranja. Posebna pozornost je namenjena dostopnosti.
Smernice za dostopnost splošnih knjižnic so bile v hrvaščino prevedene iz angleške različice originalnih finskih smernic.

Dostop do dokumenta je na povezavi Smjernice za pristupačnost narodnih knjižnica.

Skip to content