Knjižničarske novice

novice in strokovne informacije za knjižnjičarje

Simpozij Evropskega oblaka za odprto znanost (EOSC)

Simpozij Evropskega oblaka za odprto znanost (EOSC)
27. 10. 2022
Milena Bon
Narodna in univerzitetna knjižnica

Lansko leto je Svet Evrope opredelil posebne politične prednostne naloge za obdobje 2022–2024 za vzpostavitev novega evropskega raziskovalnega prostora (ERA) kot »območja, osredotočenega na raziskovalce, temelječega na vrednotah, ki temelji na odličnosti in vplivu, v katerem so raziskovalci, znanje in tehnologija podprti in lahko prosto krožijo.”

Evropski oblak odprte znanosti (EOSC) je bil poudarjen kot ključ za lažjo vzpostavitev “resnično delujočega notranjega trga znanja” z omogočanjem odprte izmenjave znanja in ponovne uporabe rezultatov raziskav. Ker je EOSC podatkovni prostor za znanost, raziskave in inovacije, je torej bistven spodbujevalec uresničevanja evropske podatkovne strategije.

Simpozij EOSC je glavni letni dogodek EOSC in letos poteka v Pragi na Češkem od 14. do 17. novembra 2022 kot del koledarja dogodkov češkega predsedovanja Svetu EU. To sovpada z drugim tristranskim dogodkom EOSC 15. novembra 2022.

Pričakujejo, da se bo simpozija udeležilo več kot 500 deležnikov iz ministrstev, oblikovalcev politik, raziskovalnih organizacij, ponudnikov storitev, raziskovalnih infrastruktur in raziskovalnih skupnosti po vsej Evropi ter izven, da bi razmislili o ključnih dosežkih ter strateških izzivih EOSC in opredelili prednostne naloge in konkretne ukrepe na Evropski, nacionalni in institucionalni ravni za pospešitev izvajanja EOSC.

Prijave do 2. novembra 2022 tu.

Nekaj o EOSC.

Skip to content