Knjižničarske novice

novice in strokovne informacije za knjižnjičarje

Sedmo mednarodno srečanje projekta EODOPEN

Sedmo mednarodno srečanje projekta EODOPEN
16. 9. 2022
Andreja Hari
Narodna in univerzitetna knjižnica
Logotip projekta

Jesensko srečanje projekta EODOPEN (E-knjige po naročilu – odpiranje dostopa do gradiva za evropske uporabnike spleta) je tako kot spomladansko potekalo v živo in sicer med 7. in 8. septembrom. Gostila ga je Univerzitetna knjižnica v Greifswaldu (Nemčija). Srečanja se je udeležilo približno 40 predstavnikov iz skupno enajstih držav. Iz Narodne in univerzitetne knjižnice (NUK) sta se srečanja udeležili dr. Alenka Kavčič-Čolić in Andreja Hari.

Kolaž fotografij
Kolaž utrinkov (foto: Andreja Hari)

Za začetek srečanja sta nas prvi dan nagovorila prof. dr. Konstanze Marx, prorektorica in Christian Winterhalter, direktor univerzitetne knjižnice. Sledilo je kratko poročanje vseh sedmih delovnih skupin o trenutnem stanju in načrtih za prihajajoče mesece. V nadaljevanju je v ločenih prostorih potekalo delo in razprava v okviru delovnih skupin: WG2 (delovna skupina za promocijo projekta), WG4 (delovna skupina, ki jo vodi NUK: Dostavni formati digitaliziranega gradiva za uporabnike s posebnimi potrebami  = Delivery formats of digitised material for special needs), WG5 (delovna skuina za razčiščevanje avtorskih pravic) in WG6 (delovna skupina za razvoj orodja za pomoč pri reševanju avtorskih pravic).

WG4 se ukvarja z dostopom do digitaliziranih del, ki se večinoma ustvarjajo v datotečnem formatu PDF, bralcem mobilnih naprav ter slepim in slabovidnim bralcem. Zato so glavni poudarek naših raziskav uporaba ustreznih datotečnih formatov in izvedba postopkov pri digitalizaciji, ki lahko ponudijo optimalne rezultate in olajšajo pripravo gradiva za lažji dostop omenjenima dvema skupinama bralcev. V ta namen smo pripravili Smernice in priporočila za zagotavljanje alternativnih in posebnih formatov na podlagi ankete o posebnih potrebah uporabnikov in tehničnih zahtevah (Guidelines and recommendations for the provision of alternative and special formats based on the survey on special needs of users and technical requirements). Smernice so na področju digitalizacije novost, saj so osnovane na sodobnih potrebah končnih uporabnikov mobilnih naprav ter slepih in slabovidnih.

V nadaljevanju srečanja skupine WG4 sta dr. Alenka Kavčič Čolić in Andreja Hari predstavili rezultate ter osnutek tehničnega poročila o testiranju partnerskih različnih orodij in postopkov za digitalizacijo. Predstavili sta tudi metodologijo testiranja storitev in programov za pretvorbo dostavnih formatov, ki jo bodo izvajali v prihodnjih mesecih. S partnerji je bil dogovorjen način izvajanja aktivnosti v prihodnjem letu v zvezi z zbiranjem učnega gradiva za usposabljanje knjižničarjev na področju dostopnih dostavnih formatov tekom digitalizacije. Partnerji Univerze v Greifswaldu so v sklopu srečanja delovne skupine tudi predstavili program Goobi, ki ga uporabljajo pri digitalizaciji.

Drugi dan so potekala kratka poročanja o dogajanju v delovnih skupinah preteklega dne. Sledila je predstavitev in razprava na temo DSM articles and implications for cultural heritage institutions, ki sta ga vodila Jerker Rydén iz Nacionalne knjižnice Švedske in Karol Kościński, pravni odvetnik s področja avtorskega in medijskega prava. Po odmoru je potekala še prestavitev projekta nemških knjižnic glede razčiščevanja avtorskih pravic, ki ga je vodil dr. Konstantin Herrmann, SLUB Dresden. Glede na to, da je eden od pomembnejših ciljev projekta digitalizacija avtorsko zaščitenih del, se v okviru projekta s področjem avtorskega prava ukvarjata dve delovni skupini. Največji problem predstavljajo različne rešitve pri pridobivanju dovoljenj za digitalizacijo. Medtem, ko večina partnerjev sodeluje z organizacijami za kolektivno upravljanje avtorskih pravic, moramo v Sloveniji pri večini zahtevkov za digitalizacijo sami razčiščevati avtorske pravice na posameznih delih in pridobivati dovoljenja za digitalizacijo. Na to posebnost smo na tokratnem srečanju tudi opozorili in zaprosili, če se lahko tudi tej tematiki posveti nekaj več pozornosti, čemur so se pridružili še nekateri partnerji s podobno situacijo.

Na koncu uradnega programa je potekala razprava o vplivu projekta, novostih zadnjih dveh dni in načrti za nadaljevanje projekta. Prijazni gostitelji so nam kljub slabemu vremenu pripravili tudi zanimivo popoldne z ogledom stare in nove lokacije knjižnice, njihovega centra za digitalizacijo ter nas popeljali na kratek ogled mesta.

Celotno srečanje je prevzemala pozitivna energija, saj smo bili veseli srečanja v živo, deljenja izkušenj in tudi neformalnega druženja. Polni novih idej za nadaljnje delo in izkušenj po tokratnem srečanju, se že veselimo spomladanskega združenega srečanja storitve EOD in projekta EODOPEN, ki bo potekalo 11.-12. maja 2023 v Olomoucu (Češka).

EODOPEN ali eBooks-On-Demand-Network Opening Publications for European Netizens (E-knjige po naročilu – odpiranje dostopa do gradiva za evropske uporabnike spleta) je štiriletni projekt, ki ga sofinancira Evropska komisija v okviru programa Ustvarjalna Evropa, in katerega cilj je neposredno sodelovanje z nacionalnimi, regionalnimi in lokalnimi skupnostmi pri izbiri gradiva 20. in 21. stoletja za digitalizacijo. Države partnerice projekta so Avstrija, Češka, Estonija, Litva, Madžarska, Nemčija, Poljska, Portugalska, Slovaška, Slovenija in Švedska. Skupna vrednost projekta je približno 4 milijone evrov.

Uradna stran projekta.
NUK uradna stran projekta.

Skip to content