Knjižničarske novice

novice in strokovne informacije za knjižnjičarje

sBiblos v šolski knjižnici Srednje vzgojiteljske šole, gimnazije in umetniške gimnazije Ljubljana

sBiblos v šolski knjižnici Srednje vzgojiteljske šole, gimnazije in umetniške gimnazije Ljubljana
17. 4. 2023
Katarina Jesih Šterbenc
Srednja vzgojiteljska šola, gimnazija in umetniška gimnazija Ljubljana
Katarina Jesih Šterbenc

Predstavitev projekta sBiblos
Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport (sedaj Ministrstvo za vzgojo in izobraževanje) je v sodelovanju z več strokovnimi službami in zavodi (Zavod RS za šolstvo, IZUM …) omogočilo brezplačen dostop do e-knjig (prek aplikacije sBiblos) učencem 3. vzgojno izobraževalnega obdobja osnovnih šol, srednješolcem ter otrokom in mladostnikom s posebnimi potrebami. Ker gre za enoletni pilotni projekt, si na pristojnem ministrstvu želijo, da bi se šolske knjižnice kar v največji meri vključile in pričele z uporabo platforme sBiblos ter svojim uporabnikom ponudile brezplačen dostop do e-knjig, saj bo po zaključku projekta narejena evalvacija, na podlagi katere se bodo odločili, kako naprej.

Izposoja v šolskih knjižnicah in spletni seminar
Da bi izposoja v šolskih knjižnicah potekala uspešno, je 9. 3. 2023 IZUM organiziral spletni seminar z naslovom COBISS+ in e-knjige v šolski knjižnici. Predavatelja, Vesna Gašparič in Tadej Serdinšek, sta želela odgovoriti na vprašanja, kot so: Kako se lotiti dela z e-knjigami? Zakaj se nekatere knjižnice še niso lotile dela z e-knjigami? Kako bi se lahko lotili dela z e-knjigami?

Seminar je bil izveden v spletnem okolju, preko aplikacije ZOOM. Predavatelja sta predstavila vse korake, ki jih je potrebno storiti pred pričetkom uporabe platforme sBiblos. Platforma sBiblos je povezana s sistemom COBISS, ki ga upravlja IZUM, zato je uporaba platforme omogočena tistim šolam, ki imajo svoje knjižnice vključene v sistem COBISS in imajo za ta namen urejeno vso potrebno dokumentacijo (npr. urejen dostop do storitve Moja knjižnica in podpisano pogodbo z IZUM-om o obdelavi osebnih podatkov). Od 644 šolskih knjižnic, ki so že vključene v COBISS, ima le 472 šolskih knjižnic podpisano pogodbo z IZUM-om (stanje na dan 9. 3. 2023).

Predstavila sta tudi najpogostejše načine, kako lahko pridemo do seznama e-knjig:

 • preko spletne stran sBiblos, s pomočjo Seznama objavljenih e-knjig ali
 • preko kataloga COBISS+, z uporabo faset in oznako za e-knjige.

Uporabnik se lahko v platformo sBiblos prijavi tudi preko AAI računa (to uredijo na posamezni šoli).

Vse v zvezi z uporabo platforme sBiblos je natančno razloženo v navodilih. Celoten spletni seminar je na voljo na povezavi.

sBiblos in izkušnja na naši šoli
Na Srednji vzgojiteljski šoli, gimnaziji in umetniški gimnaziji Ljubljana (SVŠGUGL) smo se hitro odločili ter uredili vse formalnosti, da smo lahko pristopili k projektu ter našim dijakom ponudili možnost brezplačnih e-knjig. Kot šolska knjižničarka sem poskrbela za vse formalnosti kot tudi za predstavitev projekta vodstvu (pomen projekta za naše dijake), reklamo med sodelavci ter dijaki. Ugotavljam, da je zelo pomembno, da naše dijake seznanimo in opolnomočimo s ponujeno možnostjo uporabe e-knjig.

Izpostavila bom primer ene ure pouka knjižnično informacijskega znanja (KIZ). Z dijaki drugega letnika smo preizkusili uporabo sBiblos. Prestavila sem jim platformo, načine iskanja, navigacijo ter navodila za uporabo, ki so objavljeni na spletni strani sBiblos. Dijaki so si na svoje mobilne naprave namestili aplikacijo, uporabljali pa so tudi aplikacijo mCOBISS ali Mojo knjižnico. Uporabo aplikacije mCOBISS smo pri urah KIZ že uporabljali in usvojili njeno uporabo.

Platforma se jim je zdela uporabna ter pregledna, razočarani pa so bili nad izborom e-knjig. Ugotovili so namreč, da za potrebe njihovega domačega branja ne najdejo ustreznih naslovov. O tem bom pripravila tudi obvestilo za pristojno ministrstvo, morda bodo pri evalvaciji upoštevali primernost že ponujenega gradiva ter razmislili o širši ponudbi.

V nadaljevanju bom izpostavila tudi nekaj odzivov naših dijakov, ki so mi jih podali prek spletnega obrazca, nekaj dijakov pa večkrat deli svoja mnenja o uporabi sBiblos ob obisku knjižnice.

Sicer so bili odzivi večinoma pozitivni, izpostavili pa tudi so nekaj pomanjkljivosti (zapisi dijakov so originalni – nelektorirani):

 • »Je kar zanimivo tole, fajn bi bilo, če bi lahko eknijge vrnil že isti dan, saj sem nekajkrat ugotovil, da sem si ali prehitro izposodil ali pa napačno …«
 • »Super je, ker si lahko spremenim in prilagodim pisavo, barvo, velikost. Tega v tiskani knjigi ne morem«
 • »Hvala, ker ste mi omogočili to branje na e-napravi«
 • »V teh sodobnih časih je res nujno, da imamo to možnost, da si izposodimo tudi eknjige«
 • »mene moti, da imamo eknjige, raje bi imela več tiskanih, tudi po več izvodov iste knjige, saj lažje berem tiskano knjigo.«
 • »ker imam težave z vidom veliko lažje berem s pomočjo e-bralnika, ki ga v družini uporabljamo že kar nekaj let. Super je, da je končno večja ponudba slovenskih eknjig, še bolje pa to, da si jih lahko izposodim v šolski knjižnici!«
 • »nekajkrat se mi je že zgodilo, da zaradi nedelujočega interneta nisem uspel do e-knjig ali strani.«
 • »ker sem super pozabljiv pozabim dostopne podatke do Cobissa in Biblosa in pozabim napolniti tablico, mam s tem veliko težav. Lažje je vzet v roko navadno knjigo.”
 • »Nekaj težav sem imela s testiranjem e-knjig, kje vse jih lahko berem in ali je enostavna nastavitev. Ker sama nisem ravno navdušena nad tehničnimi napravami, sem potrebovala pomoč knjižničarke in sem vesela, ker mi je znala pomagati ter me usmeriti po pomoč.«
 • »na fonu pa že ne bom bral knjig«

Za konec naj navedem še nekaj statističnih podatkov, ki jih bom zbrala in predstavila tudi na letošnji zaključni konferenci vsem strokovnim delavcem, saj s pregledom statističnih podatkov opažam, da si dijaki vsekakor izposojajo e-knjige, ki so na voljo.


Slika 1: statistika izposoje na dan 14. 3. 2023 (oznaka izpisa: E-STA-I01)


Slika 2: statistika izposoje na dan 11. 4. 2023 (oznaka izpisa: E-STA-I01)

Kot je razvidno iz priloženih slik, se je izposoja v dobrem mesecu povečala. Porast izposoje je posledica predstavitve platforme pri pouku KIZ. Ugotavljam, da so dijake k uporabi platforme vzpodbudili tudi profesorji drugih predmetov, saj sem jim že predstavila možnost uporabe platforme sBiblos.

Skip to content