Knjižničarske novice

novice in strokovne informacije za knjižnjičarje

Revizijsko poročilo: Bralna pismenost otrok v Republiki Sloveniji

Revizijsko poročilo: Bralna pismenost otrok v Republiki Sloveniji
21. 9. 2020
Gregor Škrlj
Narodna in univerzitetna knjižnica

Računsko sodišče je izdalo revizijsko poročilo, da bi preverilo, ali so bili Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport (MIZŠ), Ministrstvo za kulturo (MK), Zavod Republike Slovenije za šolstvo (ZRSŠ) in Javna agencija za knjigo Republike Slovenije (JAK) v obdobju od 1. 1. 2014 do 31. 12. 2018 učinkoviti pri razvijanju bralne pismenosti otrok. Kakšna so bila dognanja in kako so se pristojne ustanove, zadolžene za dvig bralne pismenosti otrok, odrezale? Kaj je bralna pismenost? Kakšna je bila dosežena raven bralne pismenosti slovenskih 15-letnikov? Kako naj bi izboljšali bralno pismenost otrok? Kakšno vlogo imajo pri bralni pismenosti šolske knjižnice?

Vsa dokumentacija je dostopna na povezavi.

 

Skip to content