Knjižničarske novice

novice in strokovne informacije za knjižnjičarje

Resolucija o nacionalnem programu za kulturo 2021‒2028 v javni obravnavi

Resolucija o nacionalnem programu za kulturo 2021‒2028 v javni obravnavi
17. 9. 2021

Ministrstvo za kulturo je 17. septembra 2021 v javno obravnavo dalo osnutek Resolucije o nacionalnem programu za kulturo 2021–2028.

Osnutek resolucije celostno obravnava in povezuje vrsto različnih področij, s ciljem oblikovati celovito in heterogeno strategijo na področju kulture za obdobje osmih let. Osnutek upošteva tudi novonastalo situacijo v kulturnem sektorju zaradi posledic pandemije covida-19.

Glavni strateški cilji Resolucije o nacionalnem programu za kulturo 2021‒2028 so:

 • okrepiti vlogo kulture kot povezovalne in združevalne sile v javnem življenju, še posebej pri oblikovanju slovenske narodne identitete, domoljubne in državotvorne zavesti in družbene etike,
 • zagotavljati kulturni pluralizem, svobodo izražanja in enake možnosti za ustvarjanje,
 • skrbeti za slovenski jezik ter okrepiti vlogo in pomen slovenskega jezika znotraj enotnega slovenskega kulturnega prostora in v mednarodnem okolju, vključno s skrbjo za Slovence v zamejstvu in po svetu,
 • skrbeti za ohranjanje in razvijanje kulturne identitete narodnih skupnosti Madžarov in Italijanov, romsko skupnost, etnične skupine, priseljence in ranljive skupine,
 • spodbuditi medresorsko povezovanje kulture, še posebej z gospodarstvom, turizmom in izobraževanjem ter zagotoviti prisotnost kulturnih vsebin znotraj politik drugih resorjev,
 • zagotoviti vzpostavitev vzdržnega, učinkovitega in transparentnega sistema financiranja kulture,
 • upoštevati trenutno situacijo in razvojne perspektive na področju kulturnega sektorja ter vzpostaviti pogoje za njegovo prilagodljivost na spremembe in razvoj z zmanjševanjem administrativnih ovir, izobraževanjem in usposabljanjem,
 • pospešiti digitalizacijo ter uvajanje novih tehnologij in sodobnih pristopov na področju kulture,
 • zagotoviti posodobitev in izgradnjo nujno potrebne javne kulturne infrastrukture,
 • zaščititi in promovirati slovensko kulturno dediščino, vključno s prizadevanji za ohranjanje naravnega okolja,
 • okrepiti vključenost prebivalstva v kulturno dogajanje, še posebej na področju razvijanja kulturne zavesti pri otrocih in mladini, poudarjanja kulturne vzgoje kot vseživljenjskega učenja in razvijanja ljubiteljske kulture,
 • decentralizirati slovenski kulturni prostor in povečati dostopnost kulture na celotnem ozemlju Republike Slovenije in širše znotraj enotnega slovenskega kulturnega prostora – doseči večjo zastopanost kulture na regionalnem in lokalnem nivoju,
 • okrepiti navzočnost kulturnih vsebin v medijih in vzpodbuditi refleksijo o kulturnih dosežkih doma in v tujini,
 • okrepiti mednarodno promocijo slovenske kulture in doseči večjo prepoznavnost Slovenije in njene kulturne dejavnosti v mednarodnem okolju.

Osnutek Resolucije o nacionalnem programu za kulturo 2021‒2028 je usklajen z načrtovanimi rešitvami za okrevanje in razvoj v okviru kohezijskih programov in z veljavnimi zakonodajnimi podlagami na področju kulture v Republiki Sloveniji. Kulturno-politični cilji v tem osnutku upoštevajo tudi vsebine, za katere se bodo izvajali ukrepi v okviru kohezijske politike.

Rok za oddajo predlogov, pripomb in mnenj je do vključno 17. oktobra 2021. Več na povezavi.

Novico pripravila: Damjana Vovk (Narodna in univerzitetna knjižnica)
Naslovna fotografija: Ministrstvo za kulturo

Skip to content