Knjižničarske novice

novice in strokovne informacije za knjižnjičarje

Regionalno srečanje predstavnikov nacionalnih agencij za ISBN in ISMN

Regionalno srečanje predstavnikov nacionalnih agencij za ISBN in ISMN
22. 6. 2023
Boris Rifl
Narodna in univerzitetna knjižnica
Narodna biblioteka Srbije

Med 14. in 15. junijem smo se v Beogradu sestali predstavniki nacionalnih knjižnic balkanskih držav, v katerih tradicionalno delujejo agencije za ISBN in ISMN. Delovno srečanje je gostila srbska nacionalna knjižnica, udeležilo pa se ga je 20 predstavnikov iz 7 različnih agencij: iz Srbije, Republike Srbske, Slovenije, Hrvaške, Črne Gore, Albanije in Bolgarije.

Začetek srečanja

Začetek srečanja (foto: Narodna biblioteka Srbije)

Zadnje srečanje je gostila Narodna in univerzitetna knjižnica v Ljubljani leta 2019, prvo srečanje po novi politični ureditvi na Balkanu pa je bilo leta 2009 organizirano v Albaniji. Srečanja predstavljajo priložnost za izmenjavo znanja in strokovnih izkušenj pri delu nacionalnih agencij ter usklajevanje delovanja na mednarodni ravni. Standarda za ISBN in ISMN sta si v marsičem podobna, zato so srečanja običajno organizirana sočasno.

Na srečanju sem predstavil Portal za založnike, funkcije in delovanje portala ter delo slovenskih agencij za ISBN in ISMN v preteklem obdobju. Seznanili smo se s trendi v založništvu in problematiko na globalni ravni obeh standardov. Odziv knjižnic in sodelovanje z založniki praviloma prinašata najboljše rešitve in koristi obema partnerjema.

Hrvaška nacionalna knjižnica je napovedala, da bo naslednje srečanje organizirala leta 2025.

Udeleženci srečanja

Udeleženci srečanja (foto: Narodna biblioteka Srbije)

 

Skip to content