Knjižničarske novice

novice in strokovne informacije za knjižnjičarje

Read Across America

Read Across America
11. 2. 2021
Gregor Škrlj
Narodna in univerzitetna knjižnica

Leta 1998 je Združenje za nacionalno izobraževanje v ZDA (National Education Association) ustanovilo celoletni program, ki predstavlja največje praznovanje branja v državi ZDA ter se osredotoča na motiviranje mladih za branje. Letos se Read across America začne 2. marca.

Organizatorji vabijo, da sodelujoči (starši, stari starši, učitleji, knjižničarji, politiki …) berejo knjige z otroki, dnevno promovirajo branje ter da mladim pomagajo uživati ob prebranem ter jih spodbuditi k usvajanju novih znanj. Še posebej spodbujajo spoznanvanje drugačnosti in vključevanje različnosti. Za lažje dostopanje do gradiv so organizatorji na enem mestu zbrali nekaj koristnih povezav.

 

Skip to content