Knjižničarske novice

novice in strokovne informacije za knjižnjičarje

Raznolikost nizozemskih knjižnic

Raznolikost nizozemskih knjižnic
13. 10. 2023
Lavra Tinta, predsednica Sekcije za mladinsko knjižničarstvo, članica IFLA sekcije knjižnic za otroke in mlade odrasle
Lavra Tinta (osebni arhiv)

Kot novoizvoljena članica IFLA Sekcije knjižnic za otroke in mlade odrasle sem se udeležila kongresa IFLA v Rotterdamu. V sklopu kongresa smo si lahko organizirano ogledali različne knjižnice, sama sem si izbrala dve knjižnici v pokrajini Frizija in eno v pokrajini Groningen. Naknadno pa sem si ogledala še Osrednjo knjižnico Rotterdam in Knjižnico na glavni železniški postaji v Rotterdamu.

Nizozemski sistem splošnih knjižnic je dobro organiziran, ima razvejano in dobro razvito omrežje ter vključuje približno 133 knjižničnih organizacij, ki skupaj upravljajo približno 800 organizacijskih enot, ki omogočajo dostop do knjig in drugih virov za kar najširši krog uporabnikov. Sistem se osredotoča na spodbujanje bralne kulture, izobraževanje in dostop do informacij. Vse več knjižničnih organizacij sklepa partnerstva v multifunkcionalnih objektih za bolj učinkovito delo.

Nizozemska je razdeljena na 12 pokrajin – ena izmed bolj posebnih je zagotovo Frizija, kjer govorijo svoj jezik – zahodnofrizijščino. V Friziji smo obiskali knjižnico Mar en Fean v Bolswardu, ki ima približno 10.200 prebivalcev, in knjižnico dbieb v Leeuwardnu, ki ima več kot 123.000 prebivalcev (Frizija, 2023).

Knjižnica Mar en Fean v Bolswardu
Knjižnica Mar en Fean ima dvanajst organizacijskih enot v treh različnih občinah. V Bolswardu se knjižnica nahaja v čudoviti monumentalni mestni hiši, ki je bila zgrajena leta 1614 v pozni renesansi. Leta 2011 je izgubila status mestne hiše, po restavriranju, prenovi, preoblikovanju in dogradnji stavbe, se je rodil center De Tiid, ki je postal kulturno-zgodovinsko središče občine. Poleg knjižnice so v stavbi tudi muzej De Tiid, arhiv občine Súdwest-Fryslân, občinski urad in gostinski obrat Blend. Knjižnica ponuja dostop do 35 milijonov knjig, e-knjig, filmov in glasbe ter organizira mesečna srečanja staršev z dojenčki in malčki v sklopu programa BoekStart, ki je razširjen po celotni Nizozemski, in na katerih knjižničar bere in se pogovarja z otroki, predstavi različne vrste gradiva staršem ter pomembnost glasnega branja za otroke te starosti, hkrati pa se lahko starši pogovarjajo z drugimi starši in si izmenjajo izkušnje. V knjižnici organizirajo tudi različne tečaje in predstavitve knjig.

Članstvo v knjižnici je brezplačno do 18. leta starosti, za odrasle imajo 3 različne vrste članstva:
– članstvo za seznanitev s knjižnicami – 12,50 € za 3 mesece:
o izposoja 10 enot gradiva hkrati, nobene e-knjige
o rok izposoje 3 tedne
o podaljšanje gradiva do 2-krat
o spoznavanje knjižnic za 3 mesece brez nadaljnjih obveznosti

– osnovno članstvo – 50 € na leto:
o izposoja 10 enot gradiva hkrati, nobene e-knjige
o rok izposoje 3 tedne
o podaljšanje gradiva do 2-krat

– top članstvo – 75 € na leto:
o izposoja 20 enot gradiva hkrati in 10 e-knjig
o rok izposoje 12 tednov
o podaljšanje ni mogoče
o brezplačna dodatna članska izkaznica

– poskusno online članstvo – 8,99 € za 4 tedne:
o izposoja 10 e-knjig
o izposoja 10 zvočnih knjig
o izposoja 1 digitalne revije vsak teden

– online članstvo – 42 € na leto:
o izposoja 10 e-knjig vsake 3 tedne
o izposoja 10 zvočnih knjig vsake 3 tedne
o izposoja 1 digitalne revije vsak teden

Namesto zamudnine pošlje knjižnica opomnik za vračilo knjig, po dveh opomnikih dobijo uporabniki račun za izposojeno gradivo, če gradivo takrat vrnejo, plačajo samo 5 € administrativnih stroškov.

Knjižnica ponuja tudi aplikacijo BiebApp, preko katere si lahko uporabniki izposojajo gradivo, brez da bi bili člani knjižnice. Po registraciji si lahko takoj izposodijo gradivo na knjigomatih, kjer najprej pritisnejo gumb izposodi, nato skenirajo črtno kodo na svojem telefonu, nazadnje pa še gradivo, ki si ga želijo izposoditi. Prve dve izposoji prejmejo kot darilo, nato pa plačajo 2 € za vsako izposojo. Hkrati si lahko izposodijo največ 3 enote gradiva za 4 tedne brez možnosti podaljšanja. Če imajo več kot 6 € neporavnanih obveznosti, je aplikacija blokirana dokler se znesek ne poravna.

Knjižnica je odprta ob ponedeljkih in petkih med 14.00 in 17.30, ob torkih, sredah in četrtkih med 10.00 in 17.30, ob sobotah med 10.00 in 13.00, ob nedeljah je zaprta.

Knjižnica Mar en Fean

Knjižnica Mar en Fean. Foto: Lavra Tinta

Knjižnica dbieb v Leeuwardnu
dbieb je sodobna knjižnica s petimi organizacijskimi enotami. Dbieb je nastal na podlagi opažanja, kako pomembno je ustvariti javni prostor, ki je dostopen vsem. Člani in obiskovalci knjižnice aktivno prispevajo ideje in pobude ter tako skupaj gradijo vsebine programa knjižnice.

Osrednja knjižnica se od leta 2018 nahaja v kulturnem in poslovnem središču Blokhuispoort v Leeuwardnu. Blokhuispoort je nacionalni spomenik kulturne vrednosti in ima bogato zgodovino. Zgrajen je bil leta 1499 in stoletja je deloval kot zapor, kar lahko tudi vidimo, ko vstopimo v dbieb: ob obnovi so namreč v največji možni meri ohranili samo stavbo, nekatere zaporniške celice so danes namenjene samostojnemu ali skupinskemu učenju, soba De Kapel v središču dbieba, ki je bila prvotno zaporniška kapela, je danes večnamenski prostor, ki zagotavlja čudovito okolje za javne dogodke, gledališke predstave in avtorska branja, ki se tukaj redno odvijajo. V dbiebu se ljudje vseh starosti vsak dan udeležujejo dejavnosti, ki obravnavajo različna kulturna in družbena vprašanja, lahko se pridružijo tečajem, delavnicam, predavanjem, branjem na glas, dogodkom in predstavam. Ponujajo Točko za informacije o delovanju vladnih institucij, kjer lahko uporabniki 2-krat na teden izvejo vse o izvajanju javnih storitev, kot so izobraževanje, zdravstvo, varnost, promet in še veliko drugih. V knjižnici izvajajo tudi redna tedenska srečanja, kjer svetujejo glede davkov in dodatkov ter lahko uporabniki dobijo pomoč pri oddaji davčne napovedi za posameznike ali prijavi za pridobitev dodatkov. Enkrat tedensko organizirajo srečanja z energetskim svetovalcem, ki pripravi nasvete za varčevanje. Prav tako so v knjižnici na voljo tedenska srečanja s finančnimi nasveti, za vse tiste, ki potrebujejo pomoč pri načrtovanju družinskega proračuna.

Uporabnikom so na voljo računalniki z dostopom do interneta oz. dostop do interneta, ko pridejo s svojimi računalniki. Uporabljajo lahko razstavni prostor, prostor za ustvarjanje (za ustvarjalne projekte), prostor za tečaje in sestanke, tiskalnike in fotokopirne stroje ter bankomat. Sredi dbieba se nahaja tudi Bajes Streetfood Club z bogato gostinsko ponudbo.

Knjižnica ponuja zbirko več kot 7200 knjig in pritegne okoli 300.000 obiskovalcev letno. Učnih postaj je več kot 200, od tega jih je 30 računalniško opremljenih. Številni študenti prihajajo sem dnevno študirati.

Ponujajo 4 različne vrste članstev:
– osnovno – 54 € na leto:
o izposoja 15 enot gradiva hkrati, od tega največ 7 knjig, revij in informativnih DVD-jev
o izposoja neomejenega število e-knjig in zvočnih knjig (največ 10 naenkrat) + 1 digitalna revija na teden
o rok izposoje 3 tedne
o brezplačne rezervacije

– udobno – 74 € na leto:
o izposoja 30 enot gradiva hkrati
o rok izposoje 6 tednov
o ni zamudnine
o brezplačna dodatna članska izkaznica

– digitalno – 52 € na leto:
o dostop do spletne knjižnice
o neomejeno število e-knjig in zvočnih knjig (največ 10 naenkrat) + 1 digitalna revija na teden
o rok izposoje 3 tedne
o možno podaljšanje
o izposoja samo preko spleta, ne pa v knjižnici

– članstvo za mlade, stare med 18 in 20 let – 44 € na leto:
o izposoja 15 enot gradiva hkrati, od tega največ 7 knjig, revij in informativnih DVD-jev
o rok izposoje 3 tedne
o brezplačne rezervacije
o neomejeno število e-knjig in zvočnih knjig (največ 10 naenkrat) + 1 digitalna revija na teden

Poleg tega imajo še članarine po meri za različne ustanove. Članarine za otroke in mlade do 17. leta starosti ni.

Zamudnina se zaračuna glede na vrsto članarine, ki jo ima uporabnik – npr. pri osnovni se plačuje 0.50 € na dan za filme na DVDjih, za ostalo gradivo 0,10 € na dan, pri udobni članarini se ne plačuje zamudnine.

Delovni čas knjižnice je od ponedeljka do petka med 8.30 do 20.30, ob sobotah med 9.00 in 17.00, ob nedeljah med 13.00 in 17.00.

Knjižnica dbieb. Foto: Lavra Tinta

Knjižnica dbieb. Foto: Lavra TintaForum Groningen
Iz Frizije se zdaj premaknemo proti severovzhodu Nizozemske v mesto Groningen v istoimenski pokrajini. Groningen je največje mesto ter ekonomsko in kulturno središče severnega dela države. Ima približno 230.000 prebivalcev (Groningen, 2023).

Forum se nahaja v središču Groningena in je mogočna stavba z 10 nadstropji. V njej najdemo razstavne prostore, v katerih gostijo mednarodne razstave, 4 kinodvorane, Storyworld in bar ter restavracijo s strešno teraso s panoramskim razgledom.

Knjižnično zbirko (knjige, DVD-ji, stripi, igre, revije, časopisi in drugo) najdemo razstavljeno po celotnem Forumu:
– časopisi in revije: v prvem nadstropju nad galerijo je ogromna dnevna soba z obilo prostora za sedenje in brskanje
– gradivo za otroke in mlade (slikanice, ostale knjige, stripi, revije, otroški in mladinski filmi in igre): v Čudežni deželi (Wonderland) v prvem in drugem nadstropju
– leposlovje: v tretjem nadstropju, tu gostijo tudi srečanja s pisatelji in pesniki
– strokovno gradivo: v osmem nadstropju, tukaj je tudi odlično mesto za delo in študij
– filmi in DVD-ji: v pritličju, kjer je tudi ogromno filmsko platno, tukaj je tudi zbirka vsega, kar je povezano z mediji, vsako sredo in nedeljo zvečer ponujajo tudi filme z angleškimi podnapisi
– Smartlab: v šestem nadstropju, to je prostor, kjer imajo tako otroci kot odrasli priložnost izvedeti vse o novi tehnologiji in starih rokodelskih spretnostih, lahko se udeležijo tečajev ali enkratnih delavnic za učenje, odkrivanje, ustvarjanje, preizkušanje in programiranje, v tem nadstropju je nastanjena tudi zbirka gradiva s področja narave in tehnologije.

V knjižnici si lahko hkrati izposodite 25 enot gradiva in 10 e-knjig ter jih imate doma 4 tedne, ni jih potrebno podaljševati, ker ne zaračunavajo več zamudnine.

Članarine za otroke in mlade do 18. leta ni, za ostale je 4,95 € na mesec. Če želijo člani dodatno člansko izkaznico, zanjo plačajo 5 €. Člani si lahko izposojajo gradivo v vseh knjižnicah v provinci Groningen.

V Forumu najdemo tudi Storyworld, ki je najnovejši muzej stripov, animacije in iger na Nizozemskem, ki razkriva skrivnosti pripovedovalcev zgodb in prikazuje metode, ki se uporabljajo v nizozemskih in mednarodnih stripih, animacijah in igrah. Storyworld je tudi kraj, kjer lahko neposredno spoznate vse gradnike in funkcije stripov, animacije in iger. Odkrijte, kaj je potrebno za razumevanje grafične zgodbe in kako jo ustvariti sami. Je tudi obsežna, sodobna zbirka del s področja stripa, animacije in iger. Vključuje rekvizite za animirane filme in igre, ki jih lahko igrate.

Forum Groningen je stičišče vseh, ki jih zanimajo jutrišnje možnosti v današnjem svetu. Svetu, ki se spreminja hitreje kot kadarkoli prej – globalizacija, digitalizacija, vizualna kultura, tehnologija, ki vpliva na vsa področja našega življenja, več izbire, več informacij, vseživljenjsko učenje. To je za vse nas postala realnost. A bistvo jutrišnjega dne je vidno že danes – novi trendi, ideje in tehnologije – in to je tisto, s čemer se ukvarjajo v Forumu Groningen, ko sledijo motu: bolje je vedeti, kaj nas čaka, kot biti presenečen.

Delovni čas Foruma Groningen je od ponedeljka do četrtka med 9.00 in 24.00 (vrata se zaprejo ob 22.00, kar pomeni, da se ne da več vstopiti v stavbo, ljudje, ki so še v njej, pa lahko nemoteno uporabljajo vse storitve, ki so takrat še na voljo), v petek in soboto med 9.00 in 24.00 (vrata se zaprejo ob 23.00), v nedeljo med 10.00 in 23.00 (vrata se zaprejo ob 21.00).

In ker video pove več kot tisoč besed, si oglejte še predstavitveni video Forum Groningen.

Forum Groningen. Foto: Lavra Tinta

Forum Groningen. Foto: Lavra Tinta

Fotografija 3: Forum Groningen

Osrednja knjižnica Rotterdam
S severa se odpravimo proti jugu in se ustavimo v pokrajini Južna Holandija. »Glavno mesto pokrajine je sedež nizozemske vlade Haag, njeno največje mesto pa je Rotterdam« (Južna Holandija, 2023), ki ima približno 650.000 prebivalcev.

Knjižnice mesta Rotterdam vključujejo 22 organizacijskih enot, njihova zbirka je narejena za in skupaj s prebivalci Rotterdama ter obsega 723.000 enot gradiva. Kot član knjižnice si lahko izposodite vsako gradivo iz zbirke. Najbolj se izposojajo otroške knjige in trilerji. Toda tudi potovalni vodniki, umetniški filmi na DVD-jih in romani ostajajo priljubljeni.

Osrednja knjižnica Rotterdam je ena največjih knjižnic na Nizozemskem z več kot 2,4 milijona obiskovalcev letno. 6-nadstropno markantno stavbo z jeklenimi cevmi, ki se spuščajo s strehe vzdolž steklene fasade, so odprli leta 1983 in je ena izmed priljubljenih arhitekturnih zanimivosti v središču Rotterdama.

Imajo tri vrste članarin:

– začetna – 12 € na leto:
o online dostop do 5000 mednarodnih časopisov in revij
o izposoja 6 enot gradiva na leto
o ni možnosti podaljšanja

– osnovna – 42 € na leto:
o izposoja neomejene količine gradiva
o izposoja 10 enot gradiva hkrati za 3 tedne
o podaljšanje gradiva do 3-krat
o izposoja CD-jev za 1,95 € na teden in DVD-jev za 3 €

– plus – 56 € na leto:
o izposoja neomejene količine gradiva
o Izposoja 20 enot gradiva hkrati za 6 tednov
o podaljšanje gradiva do 6-krat
o izposoja CD-jev za 1,95 € na teden, brezplačna izposoja DVD-jev,
o brez zamudnih stroškov: gradivo se samodejno podaljša, če ni rezervacije drugega člana

Delovni čas knjižnice je ob ponedeljkih med 13.00 in 21.00 (zaposleni so prisotni do 20.00, kar pomeni, da pomoč knjižničarjev ni več na voljo po tej uri, uporabniki pa lahko še vedno dostopajo do storitev knjižnice, za katere ne potrebujejo pomoči, npr. uporaba prostorov knjižnice, možnost izposoje in vračila gradiva preko knjigomatov), med torkom in petkom med 10.00 in 21.00 (zaposleni so prisotni do 20.00), ob sobotah med 10.00 in 17.00, ob nedeljah med 13.00 in 17.00.

In kar je mogoče še najbolj zanimivo – knjižnico bodo začeli kmalu prenavljati, čeprav je za naše razmere zelo prostorna, urejena in odlično ohranjena knjižnica. Prenova naj bi se začela leta 2025 in končala do konca leta 2028.

Osrednja knjižnica Rotterdam. Foto: Lavra Tinta

Osrednja knjižnica Rotterdam. Foto: Lavra Tinta

Fotografija 4: Osrednja knjižnica Rotterdam

Knjižnica na glavni železniški postaji v Rotterdamu
Eno izmed organizacijskih enot Knjižnic mesta Rotterdam najdemo na glavni železniški postaji.

Odpiralni čas knjižnice je med ponedeljkom in petkom od 8.00 do 20.00, ob sobotah od 9.00 do 18.00, ob nedeljah od 10.00 do 18.00. Večino časa knjižnica obratuje brez zaposlenih, zaposleni je na lokaciji ob ponedeljkih med 9.00 in 11.00 ter ob četrtkih med 13.00 in 15.00.

Knjižnica na glavni železniški postaji v Rotterdamu. Foto: Lavra Tinta

Knjižnica na glavni železniški postaji v Rotterdamu. Foto: Lavra Tinta

Fotografija 5: Knjižnica na glavni železniški postaji v Rottredamu

Zahvaljujem se ZBDS, ki mi je omogočila to enkratno izkušnjo.

Viri in literatura

Bibliotheken Mar en Fean. (b. d.). https://www.bmf.nl/

Dbieb. (b. d.). https://www.dbieb.nl/

De Bibliotheek Rotterdam. (b. d.). Centrale Bibliotheek. https://www.bibliotheek.rotterdam.nl/locaties/centralebibliotheek

De Bibliotheek Rotterdam. (8. 10. 2023). Stationsbibliotheek. https://www.bibliotheek.rotterdam.nl/locaties/stationsbibliotheek

Forum Groningen. (b. d.). https://forum.nl/en

Frizija. (8. 10. 2023). V Wikipedija: prosta enciklopedija. https://sl.wikipedia.org/wiki/Frizija

Groningen. (8. 10. 2023). V Wikipedija: prosta enciklopedija. https://en.wikipedia.org/wiki/Groningen

Južna Holandija. (8. 10. 2023). V Wikipedija: prosta enciklopedija. https://sl.wikipedia.org/wiki/Ju%C5%BEna_Holandija

Rotterdam. (8. 10. 2023). V Wikipedija: prosta enciklopedija. https://en.wikipedia.org/wiki/Rotterdam

Vereniging Openbare Bibliotheken. (8. 10. 2023). https://www.debibliotheken.nl/

 

Skip to content