Knjižničarske novice

novice in strokovne informacije za knjižnjičarje

PublIKaTor

PublIKaTor
5. 7. 2022

Ob zaključku letnega semestra študijskega leta 2021/2022 je izšel 4. PublIKaTor, kjer so predstavljene aktivnosti sodelavk in sodelavcev Centra UL za uporabo IKT v pedagoškem procesu v prvi polovici leta 2022.

Izvedli so dva posveta Učitelji učiteljem, na katerih so bili predstavljeni primeri dobrih praks uporabe IKT v pedagoškem procesu preko deljenja izkušenj visokošolskih učiteljev in sodelavcev (tudi knjižničarjev) Univerze v Ljubljani, ki so v zimskem semestru 2021/2022 sodelovali v pilotnih posodobitvah izvedbe študijskih predmetov z didaktično uporabo IKT.

Predstavljeni so bili zanimivi primeri uporabe IKT v podporo izvedbi inovativnih učnih pristopov, metod in oblik dela ter s tem tudi možnosti aktivnega vključevanja študentov v pedagoški proces. Tako so se lahko seznanili s primeri izvedbe hibridnega načina študija, spodbujanjem sodelovalnega učenja in projektnega učnega dela, poučevanja z uporabo interaktivnih učnih gradiv ter možnostmi spodbujanja višjih miselnih procesov pri študentih. Predstavljene izkušnje visokošolskih učiteljev in sodelavcev so pripomogle k oblikovanju novih idej za uporabo IKT pri poučevanju na lastnih predmetnih področjih udeležencev posveta.

Vabljeni k prebiranju PublIKaTorja in vsebin na spletni strani, kjer so dostopni posnetki primerov predstavljenih dobrih praks, ki lahko tudi knjižničarjem različnih vrst knjižnic pripomorejo k oblikovanju novih idej za uporabo IKT pri svojem delu z uporabniki.

Veseli bodo tudi predlogov, pobud in idej za pripravo aktivnosti in gradiv. Pošljete jih lahko na e-naslov digitalna@uni-lj.si.

Pripravila: Milena Bon (Narodna in univerzitetna knjižnica)
Naslovna fotografija: PublIKaTor

 

Skip to content