Knjižničarske novice

novice in strokovne informacije za knjižnjičarje

Prva LIVA knjižna sterilizatorja za dezinfekcijo izposojenih knjig v Sloveniji

Prva LIVA knjižna sterilizatorja za dezinfekcijo izposojenih knjig v Sloveniji
14. 7. 2020
Helena Ana Drewry
Narodna in univerzitetna knjižnica
NUK

Z namenom preverjanja učinka UVC knjižnega sterilizatorja LIVA na mehanske in optične lastnosti papirja na vzorcih knjižničnih gradiv, ki jih knjižnica izposoja uporabnikom, je NUK naročila neodvisno laboratorijsko analizo pri Inštitutu za celulozo in papir. Odvzeti so bili vzorci papirjev iz treh monografij, ki so izšle v letih 1943, 2015 in 2019 ter vzorci papirja serijske publikacije iz leta 2020. Posamezni vzorci so bili osvetljeni z enkratnim ali 30-kratnim postopkom UVC sterilizacije z LIVA knjižnim sterilizatorjem ter primerjani vzorci, ki niso bili izpostavljeni postopkom LIVA UVC sterilizacije.

Poročilo o laboratorijskem preskušanju mehanskih in optičnih lastnosti papirja, merjenih po standardnih pogojih ISO 187, je potrdilo predvidevanje, da UVC svetloba sterilizatorja LIVA ne poškoduje papirjev iz knjižničnih gradiv. Natančneje se komentar k rezultatom analize vzorcev glasi: osvetljevanje vzorcev z UVC sterilizatorjem, ob krajšem in daljšem času izpostavitve vzorcev, ki ga je izvedel naročnik, nima negativnega vpliva na vrednosti mehanskih lastnosti (utržna odpornost) in optičnih lastnosti (ISO belina).

 

Skip to content